Aandelenterugkoop van KPN is gouden greep

KPN heeft een charme-offensief ingezet. Het Nederlandse telecomconcern koopt voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen terug, ruwweg 3 procent van het totaal. De stap is bedoeld als zoenoffer jegens de aandeelhouders die zich ergerden aan het bod dat KPN uitbracht op de Britse aanbieder van mobiele telefonie MMO2. Zij zijn bezorgd dat KPN liever geld wil verkwisten aan overnames dan het aan hun te retourneren. Om dat te onderstrepen hebben ze de aandelenkoers laten zakken.

De financiële logica van de aandelenterugkoop is onberispelijk. De KPN-aandelen worden duidelijk ondergewaardeerd. Als ze goedkoop zijn, kun je ze net zo goed terugkopen. Het aandeel wordt verhandeld tegen een korting van tenminste 10 procent ten opzichte van waarderingen die zijn gebaseerd op een optelsom van de waardes die aan de diverse bedrijfsonderdelen worden toegekend. Deze gang van zaken weerspiegelt de zorg dat KPN waarde zou kunnen vernietigen door het overnamepad te betreden.

KPN zal na de aandelenterugkoop minder geld in kas hebben. Naar verluidt had het bestuur van MMO2 meer contant geld willen hebben dan KPN heeft geboden. De indruk zou dus kunnen worden gewekt dat de Nederlanders minder belangstelling hebben voor een overeenkomst. Maar een aandelenterugkoop zou KPN er niet van weerhouden een nieuw bod uit te brengen. Als het concern weer met een bod in aandelen wil komen, moet de koers omhoog gaan. Om dat voor elkaar te krijgen is een aandelenterugkoop een handig instrument. Als de stap intussen de vrees wegneemt dat KPN zijn geld te makkelijk laat rollen, is dat alleen maar beter.

Bovendien heeft het uitgeven van 500 miljoen euro aan contanten nauwelijks invloed op een eventuele overeenkomst met MMO2. KPN heeft geen grote schulden meer en MMO2 al helemaal niet. Zelfs als het Nederlandse concern een groter beroep op de kapitaalmarkt zou doen en 40 procent van de aankoopprijs voor MMO2 in contanten zou betalen, zou de nettoschuld van het gecombineerde concern nog steeds minder dan tweemaal de verwachte winst bedragen.

En dat is nog niet alles. Sommige aandeelhouders menen dat KPN in eerste aanleg al veel meer contanten had moeten bieden. Zij denken dat de aandelen ondergewaardeerd worden en zij willen niet dat een gecombineerd concern te weinig vreemd vermogen op de balans heeft staan. Wat KPN ook doet, de aandelenterugkoop zal de aandeelhouders tevreden stellen, terwijl het concern in alle rust zijn volgende stap kan overwegen. Maar het lijkt er niet op dat de Nederlanders het idee van een overname hebben losgelaten.

    • Mike Monnelly