`Winkels betalen geen protectiegeld'

Het verhaal dat veel ondernemers in winkelcentrum de Amsterdamse Poort protectiegeld betalen aan criminelen, is volgens de Amsterdamse politie een verzinsel.

Eind vorig jaar meldde een winkelier via de media dat hij protectiegelden betaalde en dat tien andere ondernemers medeslachtoffer waren van deze afpersingspraktijken. Op 1 november 2003 schreef deze krant: ,,Winkeliers in Amsterdam zien zich steeds vaker gedwongen om zogeheten `protectiegelden' te betalen aan criminelen, in ruil voor rust in de winkel. Dit blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad langs Amsterdamse ondernemers in de detailhandel.''

Volgens de politie heeft zij deze zaak ,,uiterst serieus'' opgepakt, ,,maar uit dit onderzoek kwamen geen aanknopingspunten naar voren''. Toen de ondernemer werd uitgenodigd om aangifte te doen, weigerde hij dit. Andere ondernemers werd ook gevraagd aangifte te doen, maar niemand meldde zich bij de politie. Ook van de mogelijkheid om anoniem aangifte te doen via het meldpunt M werd geen gebruik gemaakt. De winkelier legde wel een verklaring af, waarbij hij de naam van de vermeende afperser noemde.

Enige tijd later werd de `afperser' gearresteerd op de luchthaven Schiphol. Hij verklaarde dat de ondernemer hem had ingehuurd om beveiligingswerkzaamheden uit te voeren. Rechercheonderzoek en getuigenverklaringen bevestigden dit verhaal. Volgens de politie was de man beveiligingsmedewerker bij ,,een fastfoodketen''. De ondernemer die het verhaal over afpersing naar buiten bracht, bakker J. Kunneman, woont nu in het buitenland. De politie vermoedt dat de ondernemer ,,met zijn actie de publieke opinie wilde bespelen en zo maatregelen wilde afdwingen''.

Kunneman meldde dat hij anderhalf jaar lang 400 euro per maand heeft betaald aan een crimineel om zijn zaak te vrijwaren van vechtpartijen. ,,Veel winkeliers betalen protectiegeld'', zei hij. Bestuurder H. Grifhorst van de brancheorganisatie MKB Amsterdam bevestigde dit beeld: ,,Het speelt ook in Amsterdam-west, en in oost heb ik er ook over gehoord''.

Grifhorst handhaaft de eerder tegen deze krant verdedigde stelling dat het midden- en kleinbedrijf slachtoffer is van afpersing. Angst voor repercussies houdt volgens hem het probleem ondergronds. ,,Als de politie al niet naar de Hells Angels durft te gaan, wat denkt u dan dat een winkelier doet als hij wordt bedreigd?''