Vooral extra banen bij nieuw bedrijf

Nieuwe bedrijven zijn steeds belangrijker voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In 2002 zijn bijna 120.000 banen ontstaan door de oprichting van nieuwe bedrijven. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van het economisch onderzoeksbureau EIM. In absolute cijfers is de creatie van banen door nieuwe bedrijven de afgelopen jaren wel afgenomen. In 2000 zorgden de nieuwkomers nog voor 140.000 nieuwe banen. De afname is bij hen wel veel minder groot dan het verlies aan banen bij bestaande bedrijven.