Rapport integratie onvolledig

Algemeen beleid van de overheid heeft een veel grotere invloed op de levensomstandigheden van allochtonen dan specifiek op deze groep gericht beleid. Dat blijkt uit een nadere analyse door deze krant van het ruim 2.000 pagina's tellende rapport over integratie van de commissie-Blok, dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken.

Zo gingen veel allochtonen er in wooncomfort op vooruit door het op grote schaal opknappen van woningen in oude stadsbuurten. Dit gebeurde omdat ze nu eenmaal in die buurten woonden, niet omdat het beleid erop was gericht hun woonsituatie te verbeteren. Anderzijds gingen de huren door die opknapbeurt flink omhoog, waardoor veel allochtonen koopkracht verloren. Ook dat was een onbedoelde consequentie van algemeen overheidsbeleid.

De parlementaire commissie die het integratiebeleid heeft onderzocht, trekt die conclusie zelf niet. Naast de algemene conclusie dat de integratie van veel allochtonen geheel of gedeeltelijk is geslaagd, bevat het rapport vooral conclusies over afzonderlijke beleidssectoren. Zo heeft de commissie meer kansen laten liggen om conclusies te trekken die afzonderlijke sectoren overstijgen.

Boekenbijlage: pagina 25

    • Dick van Eijk