Prostitutie

Het artikel Wil de echte Greet opstaan (10 maart, pagina 24) refereert aan `De arbeidsstructuur van de prostitutie' van J.W. Groothuyse. Dit was geen onderzoeksrapport, zoals vermeld, maar het proefschrift waarop Groothuyse promoveerde tot doctor in de geneeskunde.