Kabinet zwakt plan nieuw WAO-stelsel af

De keuring van zieke werknemers voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt waarschijnlijk toch minder streng dan het kabinet eerder wilde.

De ministers die direct betrokken zijn bij de hervorming van het WAO-stelsel, onder wie De Geus (Sociale Zaken) en Zalm (Financiën), zijn het daarover eens geworden. Dit bevestigen bronnen in politiek Den Haag.

De bewindslieden willen het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin soepelere criteria voor de keuring staan dan het kabinet zelf voorstelde, gedeeltelijk overnemen. Zij komen daarmee tegemoet aan de eisen van met name de vakbeweging, die heeft gedreigd het Najaarsakkoord over loonmatiging op te zullen blazen als het kabinet het advies niet overneemt. De betrokken bewindslieden zouden hun voorstellen vandaag aan de ministerraad voorleggen.

De keuring van arbeidsongeschikten valt uiteen in twee fasen: eerst onderzoekt een arts in hoeverre een zieke werknemer nog kan werken en daarna beslist een arbeidsdeskundige voor welke functies deze nog in aanmerking komt. Het gedeelte uit het SER-advies dat het kabinet wil overnemen gaat over de medische keuring. Het kabinet wilde als maatstaf nemen in hoeverre de zieke werknemer nog arbeid kan verrichten, welk werk dan ook. In het SER-advies is echter de mate waarin de werknemer zijn oude inkomen kan verdienen doorslaggevend. Daarmee is het keuringscriterium van de SER minder streng dan dat van het kabinet.

Het kabinet heeft wel, tegen het advies van de SER in, besloten de arbeidskundige beoordeling aan te scherpen. Een zieke werknemer zal dan sneller worden goedgekeurd als er functies zijn te vinden die hij nog zou kunnen vervullen. De SER wilde de arbeidsdeskundige ten minste dertig potentiële arbeidsplaatsen voor de zieke werknemer laten zoeken alvorens deze uit te sluiten van de WAO, maar het kabinet wil dat aantal fors beperken. Ook vindt het kabinet dat werknemers die bepaalde bekwaamheden ontberen die worden vereist voor een bepaalde functie, zoals computervaardigheden, toch voor die functie goedgekeurd moeten worden. Niet alleen nieuwe arbeidsongeschikten, maar ook het huidige bestand aan WAO'ers zal op deze manier worden herkeurd. Bonden en werkgevers hebben zich daar fel tegen verzet.

Of het kabinet ook instemt met het advies van de SER om de uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten te laten uitvoeren door private verzekeraars in plaats van UWV, nu de publieke uitvoerder van de WAO, is nog niet duidelijk.