Hof: geen heffing emigrant

Het Europese Hof van Justitie heeft gisteren geoordeeld dat EU-lidstaten niet bij voorbaat vermogende burgers mogen belasten die willen verhuizen naar een andere lidstaat en daar wellicht hun aandelenpakket te gelde maken. Het oordeel over de zaak van een Fransman die in 1998 naar België verhuisde en daarvoor een Franse aanslag kreeg, kan volgens fiscale experts gevolgen hebben voor soortgelijke Nederlandse wetgeving die moet voorkomen dat grootaandeelhouders hun aandelenpakket over de grens belastingvrij verkopen.

In de zaak van Hughes de Lasteyrie du Saillant oordeelde het Europese Hof dat een aanslag onevenredig zwaar is, de vrijheid van vestiging binnen de EU belemmert en op z'n minst inwoners van EU-lidstaten ontmoedigt te emigreren.

In september 1998 vertrok De Lasteyrie du Saillant naar België om daar te werken. In de vijf jaar voor zijn vertrek had hij direct of indirect via familieleden obligaties verworven waarvan de waarde sinds de aanschaf flink was gestegen. De Franse overheid legde hem daarvoor een zogeheten conserverende aanslag op voor het geval hij deze obligaties in het buitenland te gelde zou maken. Het Hof acht dit een te zwaar middel om mogelijke belastingvlucht te voorkomen. Belastingadviseurs menen dat Nederland nu gedwongen is zijn wetgeving aan te passen en de onderhandelingen over belastingverdragen met andere EU-landen zoals België te heropenen. Financiën laat weten de uitspraak eerst te willen bestuderen.

Volgens Robert van der Jagt van KMPG Meijburg en Dennis Weber van Loyens&Loeff zijn de Franse en Nederlandse wet op dit punt zeer vergelijkbaar. Van der Jagt: ,,Nederland zal door deze uitspraak zijn wetgeving moeten aanpassen. Vermeend (als staatssecretaris van Financiën destijds verantwoordelijk voor deze wetgeving, red.) dacht een handig middel gevonden te hebben om belastingvlucht te voorkomen, maar het Hof vindt dit duidelijk een te botte bijl.'' Volgens Weber sloeg het Hof geen acht op argumenten van Nederland dat de aanslag ook bedoeld was als belasting op vermogensgroei, en zich niet louter keerde tegen belastingvlucht.