Handreiking bij kerkfusie PKN

Hervormde gemeenten die zich in meerderheid niet bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) willen voegen, kunnen binnen de fusiekerk van hervormden, gereformeerden en lutheranen de status van hervormde gemeente van bijzondere aard krijgen. Daarmee kunnen ze zich ,,ten volle'' binden aan de klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften. Met deze handreiking deed de hervormde synode gisteren een laatste poging om de behoudende tegenstanders van de kerkfusie binnenboord te houden. Inmiddels hebben 64 kerkenraden laten weten dat hun gemeenten buiten de PKN willen blijven.