Bovenzeeërtje 11

Het visje stuurde het bovenzeeërtje naar het park. De hond wees de weg. In het park zag het visje nieuwe dingen die hij nog nooit had gezien.

Bomen en gras en een grote vijver, waarin eenden en zwanen

dobberden. De hond sprong met een plons in de vijver.

Het visje reed hem achterna.

Volgende week: In de vijver

`Het bovenzeeërtje', een Gouden Boekje naar een idee van Hein Kruiswijk, komt in het voorjaar uit.

    • Paul Steenhuis