Bouwfraude toch voor rechter

Amsterdam brengt drie bouwfraudezaken voor de rechter. Het gaat om de vernieuwing van de deklagen op de Gooiseweg, de realisatie van de aansluiting Rijkswegenknooppunt A2/A9 Meibergdreef en de aanleg van de Burgemeester Stramanweg/Holterbergweg, alle drie uitgevoerd in de jaren negentig. Dat bij de projecten sprake was van fraude kwam aan het licht bij het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Die had de beschikking over de schaduwboekhouding van bouwbedrijf Koop Tjuchem, waarin ook de Amsterdamse projecten voorkwamen. De gemeente Amsterdam maakte de de drie zaken, samen met zo'n 450 zaken van andere gemeenten die zich ook gedupeerd achten door bouwfraude, vorig jaar al aanhangig bij de Raad van Arbitrage. Amsterdam acht nu de civiele rechter de geëigende instantie voor een oordeel.