11 maart is de `11 september' van Spanje

El Mundo

[...]Deze 11de maart wordt onderdeel van de ,,geschiedenis van de laaghartigheid'', zoals Aznar zei, en zal als 11-M in het geheugen van alle Spanjaarden blijven. De M van Madrid, de M van moord en de M van martelaarschap dat schreeuwt om recht voor het vergoten bloed.

Madrid was gisteren het Manhattan van toen: dezelfde gezichten vol wanhoop, de spontane solidariteit van de burgers, het verkeer volledig verlamd, de ziekenhuizen die vastliepen, het onbegrip waarmee mensen elkaar aankeken. Een stad die is verwoest door verdriet.

Er zijn geen woorden om zo'n monstrueus feit als het plaatsen van deze bommen te veroordelen, bommen die ongeveer 200 levens hebben weggerukt en 1.000 gewonden hebben veroorzaakt in de bloedigste aanslag in de geschiedenis van Spanje en de zwartste dag in de hoofdstad sinds 2 mei 1808. (De bloedig neergeslagen opstand van de bevolking van Madrid tegen het Franse leger van Napoleon, red.)

We staan tegenover een abjecte en weerzinwekkende misdaad [...], wie de daders ook zijn. [...] Aan de ene kant lijkt de betrokkenheid van de ETA perfect mogelijk [...]. Maar er zijn andere elementen die doen denken dat de daders islamitische terreurgroepen zijn. [...]

Deze keer was het enige doel van de moordenaars een zo groot mogelijk bloedbad te veroorzaken. [...] Er is ook een derde [...] hypothese: een alliantie tussen de ETA en islamitische terreurgroepen [...]. Zo'n associatie tussen een marxistisch-leninistische bende en enkele fanatieke islamieten lijkt ons niet waarschijnlijk. [...]

El País

Het gebeurde van gisteren zal in zwarte inkt gegrift blijven in het geheugen van de Spaanse en Europese burgers. [...] Hoezeer de

daders van de aanslagen zich ook kunnen beroepen op politieke motieven, of het nu gaat om de ETA of om islamitische terroristen, ze blijken geen enkele morele belemmering meer te voelen. Terroristen proberen steeds met een enorm bloedbad hun impotentie te compenseren die het gevolg is van doeltreffende politieke, justitiële en internationale actie tegen hen. [...] Het is de manier waarop terroristen ons eraan herinneren dat ze bestaan, dat er rekening met hen moet worden gehouden. [...] De politieke wil breken van de regering, van de rechters, van de samenleving: dat is hun doel. Een ander beoogd effect [...] is de democraten te verdelen en te demoraliseren. Die, hoewel ze het eens zijn over de noodzaak het terrorisme uit te roeien, verdeeld lijken te zijn over de beste manier om dat te doen. [...] We moeten precies het tegenovergestelde doen: het bestaande antiterreurakkoord tussen de twee enige partijen die een reële kans hebben de verkiezingen te winnen, te bevestigen, om de terroristen te laten zien dat een eventuele machtswisseling geen invloed zal hebben op de gezamenlijke afwijzing van iedere vorm van onderhandeling met hen [...]

La Vanguardia

[...]De hypothese dat de ETA verantwoordelijk is voor het bloedbad, wordt versterkt door de tragische bewijzen dat de terreurgroep van plan was iets groots te doen in de Spaanse hoofdstad. [...] Wij, alle Spanjaarden, alle Catalanen, zijn vandaag Madrilenen. Deze krant (uit Barcelona, red.) heeft nooit het onrechtvaardige voorstel van de ETA aanvaard van een wapenstilstand in Catalonië. Het is nu het moment voor interterritoriale en interregionale solidariteit [...].

Deze 11de maart betekent voor Spanje een schok die vergelijkbaar is met die van de 11de september voor de Verenigde Staten. De uitingen van solidariteit uit alle hoeken van een steeds verder geglobaliseerde wereld moeten zich vertalen in een front zonder barsten tegenover de moordenaars, dat zich vertaalt in juridische maatregelen op wereldschaal. [...] Tegenover de terreur zonder grenzen, de eenheid van de vrije mensen.

New York Times

De terroristische aanslagen in Madrid zijn een monstrueuze misdaad tegen onschuldige mensen. Ze maken ook eens te meer duidelijk dat terrorisme een wereldwijde bedreiging is en dat het bestrijden ervan niet alleen een Amerikaans probleem is. [...]

In een tijd als deze is transatlantisch geruzie over de aard van de terroristische bedreiging en over hoe deze te bestrijden, volstrekt misplaatst. Terrorisme bedreigt ons allen, overal, iedere morgen. Terroristen respecteren geen nationale grenzen, politieke systemen, ideologieën of religies. Het gevecht tegen hen moet multinationaal zijn. We zijn nu allen

Madrileños.

The Wall Street Journal Europe

[...] De aanslagen vonden slechts drie dagen voor de Spaanse verkiezingen plaats, en dat is niet toevallig. Ze waren bedoeld als een directe aanval op de democratie. [...]

Lang voordat Amerikanen uit de eerste hand kennismaakten met terreur, begon de aftredende Spaanse premier José María Aznar een vastbesloten campagne tegen de ETA. Terwijl hij zelf een moordaanslag van de ETA had overleefd, sloot hij ieder gesprek met terroristen uit. [...] Sinds 11 september 2001 is geen buitenlandse leider resoluter geweest in het steunen van Amerika's oorlog tegen het terrorisme dan de Spaanse leider.

Helaas trekt deze overtuigende Europese politicus zich na twee ambtstermijnen vrijwillig terug, terwijl zijn doelgerichte eerlijkheid en duidelijkheid nu juist het meest nodig zijn. [...]

Er zijn Europeanen die nog altijd denken dat ze buiten de strijd tegen de bedreiging van de 21ste eeuw kunnen blijven. Of die menen dat democratische samenlevingen op de een of andere manier gewelddadigheid kunnen uitlokken, en dat ze daarom begrijpend moeten zijn, niet streng. In Madrid is gisteren die illusie, net als in Amerika op 9/11, op tragische wijze de bodem ingeslagen.

Washington Post

De onhandige diplomatie van de regering-Bush en de overdreven beschuldigingen van zijn critici van `unilateralisme' verhullen soms het feit dat de Verenigde Staten echte en waardevolle bondgenoten hebben in de oorlog tegen het terrorisme.

Gisteren is een van de beste onder hen, Spanje, getroffen door een klap die even schokkend en vreselijk was als die welke de vijand sinds 11 september 2001 heeft toegebracht. [...]

De terroristen die gisteren de aanval uitvoerden, of ze nu van de ETA of van Al Qaeda afkomstig zijn, hoopten ongetwijfeld premier Aznar te straffen voor zijn krachtdadigheid en de Spanjaarden over te halen zijn politiek te verlaten. [...]

De verschrikking van Madrid bevestigt slechts dat een breed en vastbesloten bondgenootschap het enige antwoord is op terrorisme. Het herinnert ons eraan dat de Verenigde Staten noch alleen vechten, noch alleen lijden.

Financial Times

[...] Het is erg onwaarschijnlijk dat de aanslagen de uitslag van de verkiezingen zullen veranderen. De regerende Volkspartij van José María Aznar lijkt de overwinnaar van de stembus te worden, hoewel mogelijk zonder een absolute meerderheid.

Als er al een effect van de terroristische aanslagen zou zijn, dan zullen ze waarschijnlijk de steun voor de regering en voor de opvolger van Aznar, Mariano Rajoy, versterken. [...]

De regering van Aznar zal waarschijnlijk ook beloond worden voor de succesvole economische prestaties van Spanje in de afgelopen acht jaar. Hij kan echter gekritiseerd worden voor zijn onbuigzame houding tegenover Spanjes regio's met zelfbestuur, inclusief de Baskische en Catalaanse autonome gebieden.

Aznar heeft geweigerd eisen te aanvaarden voor meer autonomie van de 17 regionale autoriteiten. Door zo te handelen heeft hij gematigde Baskische nationalisten die felle tegenstanders zijn van de gewelddadigde taktiek van de ETA, van zich vervreemd. [...]

De meest verschrikkelijke terroristische gruweldaad verandert niets aan het feit dat het tegengaan van terrorisme zowel een meedogenloze jacht op de daders vereist, als politieke actie om de steun voor hen onder de bevolking weg te nemen. Het vinden van het juiste evenwicht zal de uitdaging voor Rajoy zijn. [...]