Verbazing over misbruik AWBZ

Verschillende fracties in de Tweede Kamer zijn verontwaardigd over het mogelijk oneigenlijke gebruik van geld uit de kas van de Algemene wet bijzondere ziektekosten door ziekenhuizen. Deze zouden AWBZ-geld hebben gebruikt voor hulp aan diabetici die eigenlijk door het ziekenfonds en ziektekostenverzekeraars zou moeten worden betaald.

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) maakte gisteren in een brief aan de Kamer melding van het vermoeden dat dit ook zou gebeuren in andere ziekenhuizen dan het Academisch Ziekenhuis Maastricht, waar dit al eerder was geconstateerd. Zij laat daar een extern accountantsbureau onderzoek naar doen.

Het Maastrichtse ziekenhuis ontkent dat het heeft gesjoemeld met AWBZ-geld. Volgens het ziekenhuis gaat het om begeleiding van langdurig zieken en is er uitvoerig overleg geweest over de bekostiging van het project met thuiszorg en zorgverzekeraar.

Volgens het CDA is er sprake van fraude omdat het ziekenhuis medewerkers van de thuiszorg op kosten van de volksverzekering AWBZ laat werken, terwijl het ziekenhuis voor die hulp al zou worden betaald. Het CDA meent dat daardoor de zorg twee keer wordt betaald.

De PvdA en de VVD kunnen weinig begrip opbrengen voor de gekozen constructie, al geloven deze fracties niet dat er sprake is van persoonlijke verrijking. Zij willen, net als GroenLinks, snel helderheid over de gang van zaken en vinden bovendien dat er hard moet worden ingegrepen, als blijkt dat AWBZ-geld oneigenlijk wordt gebruikt. GroenLinks pleit voor een groot onderzoek naar fraude in de zorg en heeft daar in vragen aan minister Hoogervorst (Volksgezondheid) op aangedrongen.

De Kamer wil ook snel van Ross weten hoe het komt dat zo'n 150.000 mensen thuiszorg krijgen zonder dat zeker is dat zij daar recht op hebben. De staatssecretaris had dit gisteren ook aan de Kamer gemeld. Zij schreef dat zij hier eveneens een externe accountant onderzoek naar laat doen. De onzekerheid zou het gevolg kunnen zijn van achterstand bij het formeel vaststellen van de hulpbehoefte.