Peijs komt snel met plan voor rijbewijs

Minister Peijs (Verkeer) komt nog deze zomer met een uitgewerkt plan voor een puntenrijbewijs. Dat beloofde ze gisteren tijdens overleg met de Tweede Kamer.

De Kamer wil het nieuwe rijbewijs, in de vorm van een kunststofkaartje, in 2006 invoeren. Volgens de minister moet het ook een wapen worden in de strijd tegen onveilig rijgedrag. Peijs maakte gisteren in het overleg bekend dat aan de jarenlange daling van het aantal verkeersdoden een einde is gekomen. In 2002 vielen 1.026 doden in het verkeer. Het aantal verkeersdoden vorig jaar ligt naar verwachting boven de 1.100.

Over het nieuwe rijbewijs is Peijs in overleg met haar collega Donner (Justitie). Ernstige verkeersdelicten moeten via een strafpuntensysteem worden aangepakt. Peijs noemde vijf delicten: doorrijden na het veroorzaken van een ongeval met letsel, rijden onder invloed, forse snelheidsovertredingen, bumperkleven en roekeloos rijden.

Automobilisten die zich enkele malen schuldig maken aan één van deze delicten raken het rijbewijs kwijt. ,,Wat mij betreft is één keer doorrijden na een ongeval al voldoende'', zei Peijs, die begin dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer nog bezwaar had gemaakt tegen het strafpuntensysteem. De minister kreeg van diverse woordvoerders kritiek op haar ommezwaai. Volgens GroenLinks-Kamerlid Duyvendak heeft Peijs ,,in een onderonsje'' met haar partijgenoten in het CDA de zaak geregeld.

De minister zei vooral geschrokken te zijn van de nieuwste jaarcijfers over verkeersdoden. De precieze aantallen worden nog onderzocht, maar Peijs waarschuwde de Kamerleden dat sprake is van een trendbreuk.

CDA en PvdA toonden zich in het overleg groot voorstander van het puntenrijbewijs. De VVD heeft nog ,,zekere bezwaren''. Volgens woordvoerder Luchtenveld is er ,,geen enkel wetenschappelijk bewijs'' dat het systeem de verkeersveiligheid vergroot. Volgens PvdA en CDA is er nooit goed onderzoek naar gedaan, maar hun woordvoerders noemden het ,,zeer opmerkelijk'' dat direct na invoering van het puntenrijbewijs, bijvoorbeeld in Italie, een daling optrad in het aantal delicten.

De Tweede Kamer blijft zich verzetten tegen het plan van Peijs de minimumleeftijd voor brommerrijders te verhogen van 16 naar 17 jaar. Het zou het aantal doden per jaar met 28 kunnen verminderen. Peijs riep de Kamerleden op hier goed over na te denken: ,,Dat is bijna een hele bus.'' De meeste Kamerleden verwachten meer van goede praktijklessen.

De minister lijkt zich intussen neer te leggen bij files op snelwegen. ,,Mensen vinden het vaak niet eens zo heel erg om de file te staan, maar ze worden gek van de onvoorspelbaarheid van het systeem'', zei Peijs vanmiddag in Rotterdam waar plannen voor een samenhangend wegennet voor de Randstad werden gepresenteerd.