Noodmaatregelen op de Antillen

De Antilliaanse regering heeft een aantal noodmaatregelen afgekondigd ter bestrijding van de criminaliteit. De kust zal scherper bewaakt worden, omdat van overzee nog altijd veel wapens en drugs binnenkomen.

7