KPN: hogere salarissen in top nodig

KPN wil de vaste salarissen van de raad van bestuur de komende jaren verhogen omdat hun beloning ,,ver onder'' die van vergelijkbare Nederlandse en Europese bedrijven ligt.

De commissarissen van KPN ontvouwen hun voornemen voor de topsalarissen in hun plannen voor 2004 in het KPN-jaarverslag. KPN is het vierde grote Nederlandse bedrijf met zulke plannen. Farma- en chemieconcern Akzo Nobel en ASML, een leverancier van de chipindustrie, constateerden de afgelopen weken ook te lage beloningen. ASML rept van een ,,gat'' tussen de huidige beloning van de top en de doelstellingen en wil dat vanaf 2005 in drie jaar dichten.

Vorig jaar kondigde bank en verzekeraar ING een totale beloningsgroei van 15 procent aan, omdat de top achterblijft bij vergelijkbare ondernemingen.

Een KPN-woordvoerder wil niet concreet zeggen hoeveel de top achterloopt. ,,Dat zeggen wij als een verhoging aan de orde is, en dat is nu niet zo.''

De aangekondigde verhogingen volgen op herhaalde uitspraken van werkgeversorganisatie VNO-NCW dat Nederlandse topmanagers de afgelopen jaren een inhaalslag hebben gemaakt en hun achterstand ten opzichte van andere Europese concerns hebben ingelopen.

Doordat de vaste salarissen de basis zijn voor de toekenning van variabele beloningen, zoals winstgerelateerde bonussen, opties en gratis aandelen, drijven hogere salarissen het hele beloningspakket omhoog.

Bestuursvoorzitter A. Scheepbouwer van KPN verdiende vorig jaar een marginaal lager basissalaris van 853.258 euro. Hij kreeg vorig jaar een bonus van 1,6 miljoen euro, die becijferd is over prestaties en winst in 2002. In die bonus zit een vast element van 0,5 miljoen euro. Uit de hoogte van de bonus kan worden afgeleid dat Scheepbouwer zijn doelstellingen (hogere marge, hogere kasstroom, meer tevreden klanten) heeft gehaald.

Uit het jaarverslag van KPN blijkt tevens dat oud-bestuursvoorzitter W. Dik vorig jaar 65.000 euro kreeg in verband met ,,betaling voor onkosten'' en voormalig financieel directeur C. Griffioen 50.000 euro. De betalingen zijn volgens de KPN-woordvoerder afgekochte onkostenvergoedingsregelingen, die voor beide tot hun 72ste liepen.

KPN kondigde vanochtend aan voor 500 miljoen euro eigen aandelen te gaan inkopen. Dat komt overeen met 3 procent van het aandelenkapitaal. De beurskoers van het telecomconcern kwam vanochtend nauwelijks van zijn plaats, terwijl de AEX 2,5 procent lager stond.

    • Menno Tamminga