Kabinet zal fraude harder aanpakken

Het kabinet gaat fraudezaken harder aanpakken. Daartoe zal het een groot aantal voorstellen van verschillende fracties in de Tweede Kamer overnemen. Het kabinet komt ook zelf met voorstellen om fraude en misbruik van overheidsgeld aan te pakken.

Dat bleek gisteren tijdens het debat over integriteit en de publieke moraal, dat door SP-leider Marijnissen was aangevraagd. Marijnissen had het debat drie weken geleden aangevraagd naar aanleiding van berichten over fraude en misbruik, zoals de bouwfraude, de boekhoudschandalen bij bedrijven als Enron, Parmalat en Ahold en de salarissen van bestuurders. Voor het debat waren naast premier Balkenende ook de ministers Zalm (Financiën), Brinkhorst (Economische Zaken), Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) naar de Kamer geroepen.

Verscheidene fracties dienden plannen in met conrete maatregelen om de integriteit van openbaar bestuur en bedrijfsleven te verbeteren en om fraude aan te pakken. Balkenende zegde direct op zes punten toe de wens van de Kamer te honoreren. Zo zullen zelfstandige bestuursorganen en andere op afstand geplaatste diensten van de overheid aan een algemene openbaarmakingsplicht moeten gaan voldoen (een plan van D66), wordt de huidige klokkenluidersregeling voor de publieke sector uitgebreid naar de private sector (een GroenLinks-plan) en komt er een gedragscode voor politici en bestuurders (een SP-voorstel). Ook krijgen beleggers en consumenten makkelijker toegang tot toezichthouders en zal de Autoriteit Financiële Markten fraudezaken doorspelen aan het OM (twee plannen van de PvdA). Ten slotte zal het kabinet ervoor zorgen dat informatie die bij verschillende (opsporings-)instanties beschikbaar is beter wordt doorgestuurd (een voorstel van de SP). Andere voorstellen van de Kamer werden afgewezen of bleken al kabinetsbeleid te zijn.

De bewindslieden namen allen afstand van de kwalificatie van Marijnissen dat Nederland verworden zou zijn tot een fraudeland. Nederland scoort in vergelijking met andere landen relatief goed. Balkenende: ,,Maar er is daarom geen reden voor berusting of zelfgenoegzaamheid.'' Volgens de premier wordt in de samenleving ,,te weinig rekening gehouden met een ander''. Door over waarden en normen te spreken verwacht Balkenende dat burgers zich bewust worden van de normvervaging: ,,We moeten onszelf af en toe een spiegel voorhouden.''

De hele Kamer bleek zich zorgen te maken over het verval van de publieke moraal en de integriteit. Hoewel Nederland goed scoort in internationale vergelijkingen als een van de minst frauduleuze landen, is er volgens Balkenende ,,geen reden voor berusting of zelfgenoegzaamheid''. Door over waarden en normen en de publieke moraal te spreken verwacht Balkenende dat burgers zich bewust worden van de normvervaging.

PUBLIEKE MORAAL pagina 2

hoofdartikelpagina 9