Galerie wint van fotografe

Fotografe Hellen van Meene heeft in 2001 haar samenwerking met de Amsterdamse galeriehouder Paul Andriesse beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn en moet hem daarom 38.000 euro schadevergoeding betalen. Dat heeft de Amsterdamse kantonrechter gisteren beslist.

Uitgangspunt van de claim was de zogenoemde Japan-serie, een reeks foto's die Van Meene in 2000 had gemaakt en waar ook twee buitenlandse galeries belangstelling voor hadden. De fotografe en haar galeriehouder konden het niet eens worden over de verdeling van het aantal edities per galerie. Van Meene stopte daarop de samenwerking. Andriesse vond dat zij een opzegtermijn van vier maanden in acht had moeten nemen en daagde haar voor de rechter.

De galeriehouder, die zich beroept op de agentuurovereenkomst, meent dat hij in die periode van vier maanden drie edities van de serie had kunnen verkopen en dat hij bovendien recht heeft op tien procent over de verkoop door andere galeries. De rechter gaf hem hierin gelijk. Van Meene dient de misgelopen inkomsten, een bedrag van ruim zesentwintigduizend euro, te vergoeden. Daarnaast is ze Andriesse een goodwill-vergoeding van twaalfduizend euro schuldig, omdat aannemelijk is gemaakt dat de galeriehouder heeft bijgedragen aan het succes van de fotografe.