Europarlement: laatste kans voor Roemenië

Het Europees Parlement geeft Roemenië nog een laatste kans orde op zaken te stellen, waardoor het land in 2007 tot de Europese Unie kan toetreden. In een vanmiddag met 374 tegen 10 stemmen aangenomen resolutie wordt het land opgeroepen eindelijk ernst te maken met het nemen van anti-corruptiemaatregelen en het hervormen van het gerechtelijk apparaat, omdat het anders niet tot de Unie zal worden toegelaten. Instemming van het Europees Parlement is daarvoor vereist.

In de ontwerptekst van de Britse Europarlementariër Nicholson of Winterbourne was aanvankelijk sprake van het volledig stopzetten van de onderhandelingen tussen de EU en Roemenië. Maar onder druk van de grote fracties in het parlement is deze tekst afgezwakt. Veel Europarlementariërs constateerden gisteren tijdens een debat in Straatsburg met instemming dat de zware kritiek vanuit het parlement al wel had gewerkt. Aan de vooravond van het debat in het Europees Parlement is een aantal omstreden ministers vervangen. Ook zou er vandaag in Roemenië een nieuwe wet worden aangekondigd waarin de rechten van kinderen beter zijn gewaarborgd – naar aanleiding van de aanhoudende handel in adoptiekinderen.

De Nederlandse GroenLinks-parlementariër Lagendijk noemde gisteren in zijn bijdrage aan het debat de discussie over Roemenië van groot belang voor toekomstige uitbreidingen van de Unie met Turkije en Balkanlanden. Lagendijk: ,,Wij kunnen in Ankara en Zagreb niet met goed fatsoen aandringen op een verbetering van de mensenrechten of de rechten van minderheden, als we tegelijkertijd toestaan dat de situatie in Boekarest stagneert en op een aantal punten zelfs verslechtert.''

Europees commissaris Verheugen, belast met de uitbreiding, sprak gisteren in het parlement zijn zorg uit over de discussie die nu pas ontstaat in de bestaande lidstaten over de toetreding van tien nieuwe lidstaten per 1 mei. Hij zei ,,met bitterheid'' te moeten constateren dat de ,,politieke elite in de lidstaten verzuimd heeft de historische opdracht uit te leggen.'' Het is volgens Verheugen ontegenzeggelijk waar dat de aanstaande uitbreiding van de Unie met de nodige moeilijkheden gepaard zal gaan en aanpassingen zal vergen van de huidige EU-landen. Maar, zo zei hij, ,,wij hebben geen alternatief.'' De uitbreiding van de Unie is in zijn ogen de politieke vertaling van de veranderingen die zich vijftien jaar geleden in Oost-Europa hebben voltrokken.