De Villepin: herstel soevereiniteit Irak

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Dominique de Villepin, heeft vanochtend in een toespraak in het Vredespaleis in Den Haag gepleit voor een onverwijld herstel van de nationale souvereiniteit in Irak en de instelling van een permanent orgaan van de Verenigde Naties voor de inspectie van massavernietigingswapens. Zonder structuren die gebaseerd zijn op internationaal recht ,,wordt het middel erger dan de kwaal'', zei Villepin, doelend op de Amerikaans-Britse bezetting van Irak. De Franse minister is op bezoek bij zijn Nederlandse ambtgenoot Bot.