CPB uit kritiek op plan WAO

De bewering van de verzekeraars dat uitvoering van de WAO door marktpartijen op termijn goedkoper is dan publieke uitvoering door uitkeringsinstelling UWV is ongefundeerd.

Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) voor het kabinet. Het kabinet spreekt morgen over de hervorming van het WAO-stelsel. Een van de beslissingen die het kabinet moet nemen is of de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten door verzekeraars of UWV zullen worden verstrekt. De verzekeraars zijn zeer geïnteresseerd in deze miljardenmarkt.

Het Verbond van Verzekeraars heeft het kabinet voorgerekend dat private uitvoering over een periode van tien jaar een besparing van 15 miljard euro zou opleveren. Ook UWV heeft offertes ingediend. Het CPB heeft de analyses beoordeeld die het ministerie van Sociale Zaken over de WAO heeft gemaakt op grond van deze offertes.

Het CPB concludeert dat de premies in de verschillende stelsels niet goed kunnen worden vergeleken door de gebrekkige onderbouwing. Zo zijn de stellingen over het succes van de reïntegratie-inspanningen door beide partijen ondeugdelijk gemotiveerd. Dat succes is van groot belang voor de premiehoogte.

Het CPB geeft de verzekeraars toe dat zij een sterke financiële prikkel hebben om zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen. Daar staat tegenover dat de uitvoeringskosten van de verzekeraars hoger zijn omdat zij winst moeten maken, minder schaalvoordelen hebben doordat meer bedrijven de markt verdelen en het systeem nog moeten opzetten.

Volgens het CPB is `ongewis' of de voordelen groter zijn dan deze nadelen. Vooral de verwachte besparing van 15 miljard euro door reïntegratie van 30 procent van de werknemers is door de verzekeraars onvoldoende aangetoond. Het planbureau betwijfelt of privatisering tot grotere marktwerking en dus lagere kosten zal leiden. Marktwerking is volgens het CPB beperkt omdat verzekeraars maar voor vijf jaar verantwoordelijk zijn voor de uitkering en het voor werkgevers in de praktijk lastig zal zijn om van verzekeraar te wisselen.

Het CPB heeft ook kritiek op de berekening van UWV, omdat die de bestaande kosten van de WAO niet goed laat meewegen.