Bouwconcerns toch te vervolgen

Bouwbedrijven die bij de mededingingsautoriteit NMa melding maken van kartelvorming en illegale prijsafspraken in het verleden kunnen alsnog worden vervolgd.

Dat schrijft minister Brinkhorst van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Brinkhorst nuanceert met deze brief eerdere uitlatingen van zijn collega Donner (Justitie). Volgens Brinkhorst verplicht het Wetboek van Strafvordering dergelijke meldingen aan het OM. Als bij het overleggen van schaduwboekhoudingen of andere bescheiden blijkt dat sprake is van omkoping, corruptie of andere ernstige misdrijven, is de NMa verplicht daarvan aangifte te doen bij het openbaar ministerie (OM).

Leden van openbare colleges (onder meer gemeenteraden, waterschappen en andere bestuursorganen) maar ook ambtenaren zijn krachtens het Wetboek van Strafvordering verplicht aangifte te doen van misdrijven die hun ter ore komen. Volgens Brinkhorst geldt die aangifteplicht ook voor ambtenaren van de NMa.

Vorige maand deed Brinkhorst in de Tweede Kamer nog een oproep aan de bouwsector om schoon schip te maken en voor 1 mei illegale praktijken uit het verleden aan te melden bij de NMa. Bouwbedrijven zouden dan wel het risico lopen van boetes wegens overtreding van de mededingingswetgeving, maar kunnen daar via een speciale regeling korting op krijgen omdat ze de overtredingen zelf hebben aangemeld.

Minister Donner liet in dat Kamerdebat weten dat het openbaar ministerie het zelf aangeleverde bewijsmateriaal niet mocht gebruiken voor strafrechterlijk onderzoek omdat niemand gedwongen kan worden mee te werken aan zijn eigen vervolging. Voorzitter E. Brinkman van de brancheorganisatie AVBB liet daarop een brief uitgaan met de mededeling dat concerns ervan uit konden gaan dat belastende informatie niet in handen zou komen van het openbaar ministerie. Verschillende bouwbedrijven hebben sindsdien schaduwboekhoudingen aan de NMa overlegd. Maar ze zijn zeker niet gevrijwaard van vervolging, aldus Brinkhorst in de brief.