Bètavakken

Op 4 februari ging de vaste Tweede-Kamercommissie voor Onderwijs het debat aan met minister Van der Hoeven over de vernieuwing van de profielen in het voortgezet onderwijs. In deze krant van 5 februari stond dat de Kamer in grote lijnen akkoord zou zijn gegaan met het voorstel van de minister.

Deze weergave lijkt mij onjuist. Want twee profielcommissies (een voor de Natuurprofielen en een voor de Maatschappijprofielen) gaan onderzoeken wat het aantal, de omvang en de samenhang van de vakken in (vooral) de profielen Natuur & Techniek (N&T) en Natuur & Gezondheid (N&G) eigenlijk moeten zijn. Een op 17 februari Kamerbreed aanvaarde motie-Hamer geeft voorts een aantal concrete vragen mee aan deze profielcommissies.

In de profielcommissie voor N&T en N&G gaat het dan eindelijk over de inhoud en de vernieuwing van de profielvakken. Gezien de motie is er de facto groen licht voor een nieuw vierde verplicht vak in N&T. Wat N&G betreft kijkt de profielcommissie naar beperking van de keuzevrijheid tot `bijvoorbeeld' natuurkunde en aardrijkskunde. Daarbij moet het hoger onderwijs duidelijk aangeven of natuurkunde wel of niet vereist is voor (bijvoorbeeld medische, natuurwetenschappelijke en technische) vervolgopleidingen. Over behoud van het vak ANW op het havo moet ook advies komen. En last but not least is voor omvang en behoud van kwaliteit van het vak wiskunde hernieuwde aandacht verkregen.

    • Voorz. Nederlands Platform voor Natuurkunde
    • Prof.Dr.Ir. H. van den Akker