Asielprocedure 2

2Als coördinator van VluchtelingenWerk op twee grote AZC's word ik opnieuw geconfronteerd met het beëindigen van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers inclusief jonge kinderen die zoals voorheen in de illegaliteit zullen verdwijnen.

De ferme taal die minister Verdonk gebruikte in het debat van 9februari gold kennelijk uitsluitend voor asielzoekers die voor 1april 2001 (de inwerkingtreding van de nieuwe Vreemdelingenwet) een aanvraag tot asiel hadden ingediend.

De VNG zal hier niet blij mee zijn. Het beleid van minister Verdonk zou er immers op gericht zijn dat uitgeprocedeerde asielzoekers via vertrekcentra op een acceptabele manier zouden terugkeren naar het land van herkomst. De opmerking van de minister in de Finacial Times van 1 maart dat ,,er ook geen mensen op straat worden gezet'' is derhalve onwaar.

In het Kamerdebat van 9 februari heeft het Tweede-Kamerlid Klaas de Vries (PvdA) vragen gesteld over schrijnendheid in het algemeen en met name over de situatie van een bejaard Iraans echtpaar (76 en 73 jaar) waarvan de vrouw aan slokdarmkanker leed. Reeds op 15 mei 2003 verzocht ik toenmalig minister Nawijn om gebruikmaking van zijn discretionaire bevoegdheid in deze schrijnende zaak.

Het verzoek werd verschillende malen herhaald aan mevrouw Verdonk, onder andere door de burgemeester van Leersum, door de Medische Opvang Asielzoekers en door VluchtelingenWerk. Er is in al die tijd geen antwoord van de minister gekomen. Vorige week is de vrouw overleden. Diezelfde middag kreeg ik een telefoontje van het ministerie dat aan mevrouw (als 221ste schrijnende zaak) alsnog een verblijfsstatus werd toegekend.

    • Cees van den Broek