Asielprocedure 1

1In het hoofdartikel van 28 februari stelt deze krant dat het beter is te investeren in vluchtelingen in de regio dan in de perfectionering van `omslachtige' nationale asielprocedures. Dit is een gevaarlijke redenering. Zolang vluchtelingen geen bescherming in hun eigen regio kunnen vinden, zijn zorgvuldige nationale asielprocedures nodig. Bovendien is ook de EU zelf `de regio' voor vele vluchtelingen.

De zorgvuldigheid van de Nederlandse asielprocedure laat zeer te wensen over. Human Rights Watch, UNHCR en nu ook de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) concluderen dat er te grote risico's verbonden zijn aan de Nederlandse 48-uursprocedure.

Bij het ACVZ-advies om de 48-uursprocedure te wijzigen, gaat het dus niet om een `perfectionering' maar om een noodzakelijke herziening van de Nederlandse asielprocedure. Dat het vluchtelingenprobleem het meest nijpt in bepaalde regio's, betekent niet dat EU-landen vluchtelingen in een onzorgvuldige procedure mogen afwijzen en uitzetten.

Een betere internationale coördinatie van vluchtelingenproblemen is uiteraard nodig, maar ook moeilijk realiseerbaar. Landen in de regio, die nu al de meeste vluchtelingen huisvesten, staan behoorlijk sceptisch tegenover de Europese plannen om uitsluitend dáár asielprocedures of vluchtelingenbescherming te laten plaatsvinden.

Vluchtelingenbescherming is dus een zaak van én investeren in de situatie van vluchtelingen in de regio én investeren in nationale asielprocedures. EU-landen zouden daarom moeten ophouden de `vluchtelingenlast' als een hete aardappel op elkaar en op landen in de regio af te schuiven. Herziening van de Nederlandse 48-uursprocedure is noodzaak, geen luxe.

    • Eduard Nazarski
    • Vluchtelingenwerk Nederland