Warm, open en een tikje dominant

De Kleverlaan in Bloemendaal mag je gerust de Oude Weerninklaan noemen. De drukke verkeersader is door de ,,niet aflatende inzet'' van Lex Oude Weernink, schaduwraadslid voor de PvdA, veranderd in een veilige zone voor eenieder. Het compliment komt uit onverdachte hoek: van Corinne Elias, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad.

Elias is vol lof over Oude Weernink, die op 1 april de nieuwe directeur van Lelystad Airport wordt. Zijn inzet voor veilig verkeer vindt zij typerend voor hem: ,,Lex is zeer betrokken, actief, goed op de hoogte en een warm mens''. Dat Oude Weernink zelf aan de Kleverlaan woont, doet volgens Elias niets af aan de goede zaak. Minpunt: ,,Hij kan wel eens wat drammerig zijn, maar dat moet, anders kom je er niet''.

Lex Oude Weernink (51) werkt al bijna twintig jaar voor Schiphol Group, waarvan luchthaven Lelystad een volle dochter is. Zijn huidige functie is communicatiemanager van de `business unit' Schiphol Support Services, bijgenaamd `Triple S'. Hij is tevens voorzitter van de centrale ondernemingsraad, een taak die de helft van zijn tijd in beslag neemt. Triple S wordt, ook per 1 april, opgeheven en dan rijst de vraag: was Lelystad toe aan een nieuwe directeur of moest er een passende nieuwe post voor Oude Weernink worden gevonden? Dat laatste ontkent Schiphol-directeur Cerfontaine ten stelligste. ,,Er is totaal geen verband. Ik heb iemand benoemd die ik vertrouw. Lex kan goed op twee niveaus denken: hij onderkent het belang van de luchthaven én van de bewoners. Lelystad zien wij als een belangrijke strategische reserve op langere termijn.''

De sanering van `Triple S' – alle 180 werknemers krijgen elders binnen de Schiphol Group een baan – is niet zonder slag of stoot gegaan. Er was verzet en Oude Weernink, die volgens COR-lid Sylvia Fijan ,,dominant uit de hoek kan komen'', was de gebeten hond. Ten onrechte, zegt Fijan: ,,De reorganisatie werd hem kwalijk genomen, maar het is een plan van de directie, Lex verwoordde het slechts. Hij was zelf ook heel erg aangeslagen. Maar Lex is van het type: diep ademhalen en weer verder.'' De uitleg van Oude Weernink zelf: ,,Ik heb al een jaar geleden aangegeven dat ik niet voor een derde termijn in aanmerking wilde komen als voorzitter van de COR. Als je blijft zitten waar je zit, glij je rustig richting pensionering en dat wilde ik niet.'' De Schiphol-directie kwam met het aanbod van Lelystad en dat leek Oude Weernink een ,,fantastische optie''.

Oude Weernink was in de Haarlemmermeer jarenlang betrokken bij de communicatie met omwonenden. Een lastige taak, want in de woongebieden die grenzen aan de luchthaven of in de aanvliegroutes liggen, hebben zich vele tegenstanders van `vlieglawaai' georganiseerd in actiegroepen en comités. ,,Schiphol is niet gesteld op mensen die zich met hen bemoeien'', aldus Wim Peppelman, gepensioneerd hoofd technische dienst van Schiphol en nu lid van het Platform Vlieghinder Castricum. Lex Oude Weernink is een uitzondering, zegt Peppelman. ,,Hij snapt wel wat de omgeving bedoelt. Onder mensen is vaak psychologische tegenstand en die moet je overwinnen. Hij was altijd aanwezig op hoorzittingen en maakte indruk op mij met zijn open, reële opstelling.''

Peppelman zet wel vraagtekens bij de nieuwe post van Oude Weernink. Lelystad noemt hij een ,,stand-still airport''. Met een baanlengte van 1.250 meter is het vliegveld alleen geschikt voor de kleinere luchtvaart. Het vliegveld beschikt ook niet over een eigen luchtverkeersleiding. Lijndiensten vanaf Lelystad zijn er niet en de kans dat daar verandering in komt is klein, daarvoor is de milieuregelgeving te streng.

In de taakstelling van Schiphol Group staat niettemin dat de nieuwe directeur ,,zich in belangrijke mate zal richten op het verkrijgen van voldoende groeimogelijkheden voor Lelystad Airport''. Oude Weernink legt de bal bij staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat). ,,Zij moet met een Planologische Kernbeslissing komen, daarna kunnen wij plannen. Lelystad heeft een goede groeipotentie. Het is zoals de Haarlemmermeer zestig jaar geleden. En kijk eens wat daar van is geworden.''

    • Lolke van der Heide