Van der Ploeg wil Bolkestein opvolgen

Ex-staatssecretaris Rick van der Ploeg (PvdA) heeft zich eigener beweging bij premier Balkenende aangemeld als mogelijk opvolger van de Nederlandse eurocommissaris, Frits Bolkestein. Dat is in partijkringen bevestigd.

PvdA-leider Bos, hoewel niet de initiator van Van der Ploegs kandidatuur, juicht het toe dat de 47-jarige ex-staatssecretaris van Cultuur zich heeft aangemeld, omdat dit de benoeming van de Nederlandse eurocommissaris uit de sfeer van de `politieke achterkamertjes' zou halen. De VVD vindt, bij monde van Kamerlid Van Baalen, dat deze kandidatuur een `kluchtige vertoning' is.

,,Het wordt hoog tijd dat premier Balkenende nu aan Bolkestein officieel vraagt om nog vijf jaar eurocommissaris te blijven'', meent Van Baalen. Als VVD'er Bolkestein, die nu 72 jaar is, niet zou willen aanblijven, is het aan de VVD om een nieuwe kandidaat te leveren, meent de VVD.

Binnen de coalitie van CDA, VVD en D66 is het geen uitgemaakte zaak dat een volgende eurocommissaris een VVD'er moet zijn. Ook het CDA beschikt over kandidaten, zoals ex-minister van Financiën Ruding en SER-voorzitter Wijffels. Naar verluidt ergert Bolkestein, die dit weekeinde in het tv-programma Buitenhof zei te twijfelen of hij wil aanblijven, zich erover dat premier Balkenende hem nog niet officieel heeft aangezocht aan te blijven. Bij de VVD gelden ook Gijs de Vries, Michiel Patijn, Neelie Kroes en de huidige staatssecretaris voor Europese zaken Atzo Nicolaï als kandidaat. De VVD vindt een CDA'er niet voor de hand liggen, omdat deze partij door de recente benoeming van Jaap de Hoop Scheffer bij de NAVO en het feit dat de CDA'er Bot minister van Buitenlandse Zaken is, al ruim is bedeeld in de buitenlandsector.

Van der Ploeg, thans hoogleraar economie in Florence, verliet in 2002 de Haagse politiek, nadat de toenmalige PvdA-leider Melkert hem ongeschikt had bevonden voor een hoge plaats op de kandidatenlijst van de PvdA.