Steun voor verlaging lasten

De EU-ministers van Financiën steunen volgens minister Zalm (Financiën) een initiatief van Nederland, Ierland, Luxemburg en Groot-Brittannië om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven omlaag te brengen. Volgens Zalm zullen de EU-regeringsleiders eind deze maand op hun top in Brussel ook steun aan het voorstel betuigen.

Nederland maakt verlaging van de administratieve lasten een van de prioriteiten tijdens het EU-voorzitterschap in de tweede helft van dit jaar. De andere drie lidstaten die met Nederland het initiatief namen zijn de volgende EU-voorzitters.

Minister Zalm gaf gisteren op uitnodiging van zijn EU-collega's een uitvoerige uiteenzetting over een recent onderzoek naar de administratieve lasten in Nederland. Die bedragen ongeveer 17 miljard euro per jaar. Financiën levert met belastingwetten de grootste bijdrage met ruim 5 miljard euro. Ook regels voor productveiligheid, arbeidsomstandigheden, accountancy, milieu dragen aan de administratieve last bij. De administratieve lasten komen voor 44 procent voor rekening van nationale regels, terwijl 56 procent voor rekening van EU-regels komt. Zalm wil de totale lastendruk met 25 procent verminderen.

Hij zei gisteren dat Europese regels ,,zich minder voor aanpassing lenen, omdat deze regels in het algemeen globaler zijn dan nationale regels''. Toch moet volgens Zalm ook de EU een bijdrage leveren aan vermindering van administratieve lasten. Volgens Zalm zijn de ministers het erover eens dat nu ook de administratieve lasten door bestaande en nieuwe EU-regels moeten worden gekwantificeerd.

Tijdens de Ecofin-bijeenkomst bleek gisteren ook dat er weinig bezwaren bestaan tegen het Duits-Franse voorstel voor de oprichting van een onafhankelijk economische onderzoeksinstituut, dat analyses en beleidsaanbevelingen kan maken. De EU-ministers spraken in de marge van hun bijeenkomst ook over de benoeming van een nieuwe IMF-topman, nu Horst Köhler vertrekt om Duits president te worden. Diverse ministers onderstreepten dat de traditie om een Europeaan te benoemen moet worden gehandhaafd. Volgens diplomaten heeft de Spaanse minister van Financiën, Rodrigo Rato, goede kaarten om de Europese kandidaat te worden.