Spannender

Wethouder P. Depla, (PvdA) in de gemeente Nijmegen:

,,Ik vind het spannender en leuker geworden. Omdat de autonomie van de raad is toegenomen moet je als bestuurder echt met voorstellen komen waarmee je een meerderheid kunt verwerven. Ik merk dat wethouders die zich opstellen als manager, de technocratische bestuurders noem ik ze, het moeilijker hebben.

,,Wethouders die vinden dat ze minder macht hebben gekregen moeten dit niet alleen op het conto van de dualisering schuiven. Er spelen meer zaken een rol, zoals de versplintering van de politieke macht. De tijd dat twee grote politieke partijen min of meer konden zeggen `laat de stad maar aan ons over' is voorbij.

,,De gemeenteraad is in het duale bestel nog zoekende. Veel leden trappen in de val dat ze het werk van het college overdoen. Gisteren heb ik een vergadering meegemaakt waarbij dertig minuten geneuzeld is over een technisch probleem bij een in 2002 afgegeven gedoogbeschikking. Waar gaat dat over, denk ik dan.''

    • Martin Steenbeeke
    • Guido de Vries