Senator vangt bot in debat brief Bernhard

Een Kamerlid dat een ander Kamerlid wegtrekt bij de interruptiemicrofoon om vóór te gaan – dit ongebruikelijke tafereel was gisteren in de Eerste Kamer te zien bij de interpellatie-Platvoet over de open brief van Prins Bernhard. Platvoet (GroenLinks) wilde verhinderen dat Kox (SP) vóór hem aan het woord kwam.

Het incident was het dramatisch hoogtepunt van een debat waarop behalve GroenLinks geen enkele partij prijs gesteld had. Platvoet voelde premier Balkenende aan de tand over de open brief die Prins Bernhard vorige maand in de Volkskrant het licht had doen zien, over enkele aspecten van diens verleden. GroenLinks had bezwaren tegen de inhoud van die brief, en tegen het feit dat Balkenende wél de publicatie ervan, maar niet de inhoud voor zijn ministeriële verantwoording had genomen.

Balkenende legde uit dat de ministeriële verantwoordelijkheid voor leden van het Koninklijk Huis die geen rol spelen bij de troonopvolging, zoals Prins Bernhard, een afgeleide is. Omdat door de publicatie van de brief het algemeen belang niet geraakt werd, had hij ingestemd met de publicatie, aldus de premier, zonder de inhoud voor zijn rekening te nemen. De SP'er Kox bepleitte dat Prins Bernhard, ,,gezien zijn leeftijd en staat van dienst'' voortaan de volledige vrijheid zou krijgen in het openbaar te zeggen wat hem goeddunkt. De premier leek het echter een ,,slecht idee om een leeftijdscriterium te gaan hanteren'' ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting voor leden van het Koninklijk huis.

Meerdere partijen namen Platvoet zijn interpellatie kwalijk omdat hij – in de woorden van Schuyer (D66) – ,,een nummertje voor de media'' zou hebben willen maken. De motie Platvoet, waarin werd gevraagd om een kabinetsnotitie over de ministeriële verantwoordelijkheid, kreeg slechts de stemmen van GroenLinks en SP, hoewel ook Noten (PvdA) om een dergelijke notitie had gevraagd.