Londen staat teelt van gen-maïs toe

De Britse regering heeft als eerste in Europa toestemming te gegeven voor het commercieel verbouwen van een type genetisch gemodificeerde (GM) maïs.

De Britse minister van Landbouw, Margaret Beckett, maakte dat gisteren in het Lagerhuis bekend na vijf jaar debat en wetenschappelijk onderzoek en ondanks een hoofdzakelijk negatieve publieke opinie. De vaste Lagerhuiscommissie voor Milieuzaken wees vorige week de commerciële teelt nog unaniem af omdat de recente veldproeven met de transgene maïs ondeugdelijk zouden zijn. Ook milieugroepen zijn fel tegen het besluit, terwijl een regeringsdenktank eerder heeft gezegd dat er nauwelijks economische argumenten voor pleiten.

Beckett zei in het Lagerhuis dat de teelt van twee andere GM-gewassen waarmee in opdracht van de regering is geëxperimenteerd, raapzaad en biet, in Europees verband verboden moet blijven. Maar volgens haar ,,is er geen wetenschappelijke basis voor een algeheel verbod'' op commerciële teelt van GM-gewassen. Tijdens drie jaar veldproeven, waarvan vorig jaar de conclusies werden gepubliceerd, bleek dat de teelt van maïs niet leidde tot schade aan het milieu, wat bij de andere gewassen wel het geval was. Becketts ministerie geeft vergunningen uit tot oktober 2006. Boeren die ervoor in aanmerking willen komen, verplichten zich mee te doen aan nieuw wetenschappelijk onderzoek. De minister erkende dat er ,,legitieme bezwaren'' overblijven tegen de technologie, waaronder het gevaar dat GM-stuifmeel terechtkomt in biologische gewassen in de omgeving van GM-percelen. Volgens de regering moet de biotech-industrie eventuele compensatieregelingen betalen, maar de betrokken bedrijven wijzen dat vooralsnog af. De vergunningen gelden voorlopig alleen voor Engelse boeren, omdat de parlementen in Schotland en Wales zelfstandig oordelen over toestemming. De volksvertegenwoordiging van Wales heeft zich al eens unaniem uitgesproken tegen GM-gewassen.

De maïs die nu groen licht krijgt, heet Chardon LL, is ontwikkeld door Bayer en wordt gebruikt als voedermaïs voor vee. De maïs is een zogeheten `herbicide-tolerante' variant, die zonder schade voor de maïs zelf bespoten kan worden met een onkruidverdelger. Het idee is dat daardoor minder en later in het seizoen gespoten kan worden. Tijdens de veldproeven gaf het andere spuitregime van GM-maïs minder milieuschade dan het traditionele spuitregime dat bij de controlegroep van niet-gemanipuleerde maïs werd gebruikt. Die uitslag is echter sterk omstreden omdat het herbicide van de controlegroep atrazine was, een onkruidverdelger die door de EU met ingang van 2006 verboden is. Sommigen, onder wie de leden van de Lagerhuiscommissie, vinden dat de vergelijking opnieuw gemaakt moet worden met een ander herbicide.

De Soil Association, die toeziet op naleving van het Britse keurmerk voor biologisch boeren, noemde het besluit ,,een zwarte dag'' voor de Britse landbouw. ,,De regering lijkt vastbesloten om GM hoe dan ook door te drukken, in weerwil van alle wetenschappelijke, economische en milieuargumenten en bezwaren op het gebied van voedselveiligheid die zijn uiteengezet door wetenschappers, eigen adviesgroepen van de regering en nu ook door het parlement'', zei Peter Melchett, beleidsdirecteur van de Soil Association.

De groep is onder meer bang dat bestuiving met herbicide-tolerante pollen van conventionele gewassen leidt tot zogeheten `superonkruiden', die niet met gewone middelen zijn uit te roeien. Naar het verspreiden van de GM-pollen is in het Verenigd Koninkrijk nog nauwelijks praktijkonderzoek gedaan. Een studie in de VS vond dat na de afgelopen acht jaar ervaring met commerciële GM-teelt de helft van alle conventionele maïs en soja is vervuild met GM-varianten. Bij biet en raapzaad is het zelfs 83 procent. Beckett overweegt in het land zones in te stellen waar GM-teelt om die reden verboden is.

De British Medical Association (BMA), de artsenbond, zei gisteren dat er een einde moet komen aan de ,,hysterie'' rond het GM-debat en noemde het ,,onwaarschijnlijk'' dat GM-teelt gezondheidsrisico's heeft voor de mens. Maar de bond zei ook dat er meer onderzoek ,,op hoofdpunten nodig is om de openbare bezorgdheid tegemoet te komen''.

    • Hans Steketee