Jihad-rekruten worden jonger

De groep moslims die ontvankelijk is voor rekrutering voor de jihad, de islamitische oorlog, is de afgelopen anderhalf jaar verjongd. Dat concludeert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in een notitie die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Volgens de AIVD lijkt ,,de wens om deel te nemen aan de jihad'' onder sommige groepen moslimjongeren onderdeel uit te maken van de ,,jeugdcultuur''. De inlichtingendienst vindt de ,,geweldsfascinatie'' die spreekt uit de internetsites die door deze jongeren worden bekeken ,,opvallend''. Onder deze groep vindt men ,,in toenemende mate'' hogeropgeleiden, aldus de AIVD. Niet uitgesloten kan worden dat een deel van deze jongeren ,,uitsluitend indruk wil maken op leeftijdgenoten'', aldus de dienst. Aan de andere kant ziet de dienst ,,een groeiend risico'' dat de ,,fascinatie zou kunnen overgaan tot deelname aan de jihad''.

In de notitie geeft de AIVD korte profielschetsen van drie categorieën moslims die gevoelig zouden zijn voor rekrutering. Behalve om autochtone `bekeerlingen' en allochtonen die recentelijk naar Nederland zijn gekomen, gaat het vooral om jonge in Nederland geboren Marokkanen van de tweede of derde generatie.

,,Kenmerkend'' voor deze groep, zo schrijft de AIVD, is dat zij ,,een gebrek aan respect voor hun etnisch-religieuze identiteit'' ervaren. Een groeiend aantal moslims, zo schrijft de dienst, voelt zich door ,,opiniemakers en opinieleiders'' in Nederland ,,onheus bejegend''. De groep van zich onheus bejegend voelende jongeren vormt volgens de dienst ,,een voorname vijver van voor radicalisering of rekrutering ontvankelijke personen''.

De notitie van de AIVD is een aanvulling op de publicatie Rekrutering in Nederland voor de jihad. Daarin schatte de dienst het aantal rekruten voor de islamitische heilige oorlog op enkele tientallen. Dat aantal is de afgelopen anderhalf jaar ,,zeker niet kleiner geworden'', zo schrijft de inlichtingendienst nu, maar ,,blijft nog steeds beperkt'' tot dat aantal.

Volgens de dienst heeft een deel van hen inmiddels in een trainingskamp gezeten. Anderen zijn actief geweest als ,,ondersteuner van aan islamitisch terrorisme gerelateerde feiten'', zoals het inzamelen van geld of het leveren van valse paspoorten.