Informatie over uitstoot kooldioxide

Twee grote Amerikaanse elektriciteitsmaatschappijen hebben gisteren besloten aandeelhouders voortaan beter te informeren over maatregelen om de uitstoot van kooldioxide te verminderen.

De beide maatschappijen, American Electric Power (AEP) en Cinergy, zijn de grootste producenten van kooldioxide, een van de oorzaken van de opwarming van de aarde, het zogeheten broeikaseffect.

Ceres, een aandeelhoudersorganisatie met veel aandacht voor het milieu, en ICCR, een christelijke organisatie van aandeelhouders, dreigden met een boycot als de bedrijven niet in het openbaar zouden berichten over hun pogingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Volgens Ceres vormt de uitstoot van dit soort gassen een groot risico voor aandeelhouders. Ceres gaat er van uit dat het akkoord met AEP en Cinergy, die in hun jaarverslagen voortaan ook informatie over de kooldioxide-uitstoot zullen vermelden, een voorbeeldfunctie kan hebben voor andere maatschappijen.

,,Deze akkoorden zijn een belangrijke mijlpaal voor aandeelhouders'', aldus Denise Nappier, treasurer van Connecticut (de verantwoordelijke voor de financiën in het kabinet van de gouverneur van de staat). ,,Een mijlpaal waarvan we hopen dat die navolging vindt bij andere bestuurders binnen deze industrie en binnen andere industrietakken.'' Volgens Nappier kunnen de gevolgen voor bedrijven die niet meewerken aan het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide groot zijn. ,,Net zo vernietigend als de financiële schandalen van de afgelopen jaren'', aldus Nappier. ,,We zien uit naar rapporten waarin aandeelhouders de noodzakelijke informatie wordt geboden om de juiste afwegingen voor hun investeringen te maken.''

Hoewel de regering-Bush het Kyoto-protocol over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om economische redenen heeft afgewezen, neemt in de Verenigde Staten de druk op het bedrijfsleven toe om die uitstoot fors te verminderen. Volgens een woordvoerder van AEP is het akkoord ,,in overeenstemming met onze grote inspanning om milieuverbeteringen aan te brengen zonder dat die ten koste gaan van onze concurrentiepositie''.