Europese strijd tegen namaak wordt harder

De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over geharmoniseerde regels voor een effectievere aanpak van namaak van goederen, waaronder merkartikelen. Zo kunnen overal in de EU roerende en onroerende goederen van criminele bendes in beslag worden genomen, onder meer door blokkering van bankrekeningen.

Het Europarlement ging gisteren in een versnelde procedure met 330 tegen 151 akkoord met de voorstellen. De EU-lidstaten zullen morgen formeel hun goedkeuring geven. Door de snelle goedkeuring wordt de richtlijn tegen namaak van kracht nog voor de toetreding per 1 mei van tien nieuwe lidstaten, waar veel vervalste goederen worden gemaakt.

Volgens schattingen van de Europese Commissie kost namaakt de EU elk jaar zo'n 8 miljard euro. Het gaat niet alleen om artikelen als merkkleding of horloges. Ook voedingsmiddelen en medicijnen worden steeds vaker vervalst, waardoor gezondheidsrisico's ontstaan. Volgens Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) kunnen door het akkoord nu vooral de ,,grote vissen'' worden aangepakt. ,,Tegenwoordig is namaak voor criminelen vaak attractiever dan drugshandel'', zei hij in een reactie.

Volgens Europarlementariër Manders (VVD) zal de nieuwe regelgeving tegen namaak innovatie en concurrentiekracht versterken, omdat intellectuele eigendom beter wordt beschermd. Eurocommissaris Bolkestein betreurde dat de EU geen akkoord heeft bereikt over toepassing van strafrechtelijke sancties. Ook het Europarlement had die wens, maar liet een amendement achterwege om een akkoord met de lidstaten niet onmogelijk te maken. De lidstaten beschouwen die sancties als hun eigen domein.

Volgens de EU-richtlijn gaat het om de aanpak van commerciële fraude en niet om individuen die voor eigen gebruik muziek downloaden. Toch sprak de Europese consumentenorganisatie BEUC gisteren de vrees uit dat de nieuwe regels de industrie ,,een wapen geven om consumenten in hun eigen woning te intimideren''. Volgens de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel verandert er voor Nederland in de praktijk weinig.