EO-bureau begeleidt `Passion'

Filmproducent Icon heeft een protestants-christelijk media-bureau in de arm genomen om in Nederland de ontvangst van de omstreden Jezus-film The Passion of Christ van de conservatief-katholieke regisseur Mel Gibson in goede banen te leiden. Proclama heeft van Gibsons productiemaatschappij de opdracht gekregen om de kwaliteit van de Nederlandse ondertiteling te controleren. Vandaag organiseert het bureau een voorstelling voor een aantal christelijke voorlieden om hen voor te bereiden op vragen van gelovigen, zegt Proclama-woordvoerder O. Ramaker.

Volgens Ramaker komt de achterban van Proclama grotendeels overeen met ,,het publiek van de Evangelische Omroep''. Dat de katholiek Gibson juist een bedrijf van deze signatuur koos, is volgens Ramaker minder vreemd dan het lijkt. ,,Veel van wat Gibson als katholiek gelooft, komt overeen met wat wij als orthodoxe protestanten geloven.''

Proclama heeft in Nederland een informeel platform opgericht waarin vertegenwoordigers van die gezindten zich sinds enkele maanden voorbereiden op de komst van de film die op 1 april in Nederland in première gaat. De leden bekijken of met de film lesmateriaal kan worden gemaakt voor scholen of catechesatie en proberen voorgangers voor te bereiden op vragen die vanuit de geloofsgemeenten kunnen komen.

Gibsons film wordt omzichtig geïntroduceerd in bioscopen over de hele wereld. In vele landen heeft de producent bureaus als Proclama gecontracteerd om in te staan voor de juistheid van de vertaling van het Aramees en Latijn dat in deze film wordt gesproken. Die bureaus dienen tevens als een soort schokdemper tussen de film en de geloofsgemeenschappen in de verschillende landen. Ver voordat iemand hem nog maar had gezien, veroorzaakte The Passion met name in de Verenigde Staten al opschudding wegens de vermeende antisemitische strekking ervan. Joodse lobbygroepen als de Anti-Defamation League (ADL) spraken op basis van het script of van vertoningen van ruwe versies veroordelingen uit. Daarbij werd een verband gelegd met Gibsons conservatieve geloofsopvattingen. Na de Amerikaanse première, twee weken geleden, heeft ADL-voorzitter Foxman verklaard dat de film niet antisemitisch is.

Ramaker verwacht niet veel opschudding bij zijn achterban. Hooguit, zegt hij, bij dat deel dat ruwweg het lezersbestand van het Reformatorisch Dagblad beslaat. ,,Die hebben moeite met het afbeelden van Jezus vanwege het tweede gebod: Gij zult u geen godsbeeld maken.'' Ramaker wijst erop dat het gaat om het aanbidden van dergelijke beelden. ,,Daar is geen spraken van.''

Van de katholieke kerk zal een kleine delegatie The Passion komende vrijdag bekijken, bij een reguliere persvoorstelling die de distributeur van de film, A-Film, organiseert. P. Conen van het RK Kerkgenootschap in Nederland zegt dat hij zelf contact heeft gezocht met A-Film. Hij zal de film samen met de beleidsmedewerker voor relaties met het jodendom bekijken.