Een farce

Wethouder G. van de Velde-De Wilde (VVD) in de gemeente Schouwen-Duiveland:

,,Vóór de invoering van het dualisme bestond op Schouwen-Duiveland een wij-gevoel. Het dualisme heeft de afstand tussen de gemeenteraad en het college van B en W flink vergroot. Ik merkte dat in mijn eigen partij. Op fractievergaderingen van de VVD schoof ik aanvankelijk niet aan, de fractie was immers onafhankelijk. Maar al snel vroegen de raadsleden mij tóch te komen.

,,Op Schouwen-Duiveland is geen sprake geweest van dualisme, maar van een constant duel tussen de gemeenteraad en het college. De weinig ideeënrijke raad wilde de dienst uitmaken, het college mocht van hem alleen maar uitvoeren. Afgelopen maandagavond voerde de raad een droevig toneelstuk op over de affaire rond het archeologische onderzoek in Zierikzee, waaraan de gemeente onder mijn verantwoordelijkheid tonnen euro's te veel uitgaf. Zonder hoor en wederhoor werd ik geslachtofferd. Ten slotte stapte ik met de andere wethouders op. Het democratische instrument – de raadsvergadering – was een farce.''

    • Martin Steenbeeke
    • Guido de Vries