Deel thuiszorg mogelijk niet juist besteed

Van ongeveer 150.000 mensen die thuiszorg krijgen, een kwart van het totaal, is onduidelijk of die zorg terecht is. Met de zorg van die 150.000 is ruim zeshonderd miljoen euro gemoeid.

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA) wil dat op korte termijn duidelijk wordt of en, zo ja, op welke hulp deze groep wel aanspraak kan maken.

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt Ross aan een externe accountant onderzoek te laten doen bij de verschillende instanties die bij het verstrekken van thuiszorg betrokken zijn: thuiszorgbedrijven, onafhankelijke organisaties die de behoefte aan thuiszorg vaststellen en de zorgkantoren, de regionale zorgverzekeraars die het geld uit de fondsen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) beheren. Ook moet de accountant nagaan of er mogelijk sprake is van fraude.

Als sprake is van `onbetwistbaar onrechtmatig gebruik van AWBZ-geld' zal worden teruggevorderd, zo kondigt staatssecretaris Ross aan.

Een deel van de problemen is ontstaan door wachtlijsten bij de indicatie-organen, mede doordat er afgelopen jaren sprake was van een onverwacht grote toeloop op de thuiszorg. Om klanten niet te lang te laten wachten is afgesproken dat zij alvast hulp kunnen krijgen, ook als daarvoor de toetsingsprocedure nog niet is afgerond. Tevens zijn er klanten die veel langer en meer thuiszorg lijken te krijgen dan strikt nodig zou zijn.

Ross wil dat nog dit jaar de hele groep tegen het licht wordt gehouden. Door een aanpassing van de regeling waarbij de thuiszorgbedrijven worden gefinancierd op basis van geleverde prestaties mogen sinds 1 januari 2004 geen klanten meer worden geholpen als daarvoor de hulpbehoefte niet door het indicatie-orgaan is vastgesteld.

Ross laat ook een onderzoek doen naar de gang van zaken in ziekenhuizen die samen met de thuiszorg en zorgkantoren hulp verlenen voor rekening van de AWBZ die eigenlijk door een ziekenfonds of een particuliere ziektekostenverzekeraar zou moeten worden betaald.

Behalve naar het mogelijk onjuist gebruik van het geld uit de AWBZ-fondsen, een volksverzekering, laat de staatssecretaris ook hier controleren of er sprake is van fraude.