Belangengroepen: snel biodatabank

Er moet snel een gegevensbestand komen met een overzicht van beschermde planten en diersoorten per regio. Dat hebben de bouwbedrijven in het AVBB, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de werkgeversorganisatie VNO-NCW vandaag geschreven aan minister Veerman van Landbouw. Eerder had de Tweede Kamer al om een dergelijke registratie gevraagd. Gemeenten en bedrijfsleven krijgen door zo'n databank snel inzicht in mogelijke belemmeringen bij gebiedsontwikkeling en bouwprojecten.