`Bedrijven misbruiken leeftijdswet'

Bedrijven willen af van regelingen die oudere werknemers bevoordelen. Ze gebruiken de `Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid' om bezuinigingen door te voeren. Dat zegt het Expertisecentrum leeftijd en maatschappij op basis van ,,een toenemend aantal'' telefoontjes van verontruste oudere werknemers en OR-leden. De FNV heeft haar leden gewaarschuwd voor ,,onverwachte neveneffecten'' van de nieuwe wet.

Werkgevers in de optiekbranche hebben aangekondigd dat zij in de nieuwe CAO willen laten vastleggen dat werknemers tot hun (pre)pensioen moeten werken op koopavonden en zon- en feestdagen. Nu mogen 60-plussers arbeid buiten de reguliere werktijden nog weigeren. In de haven stellen werkgevers de `seniorendagen' van oudere controleurs ter discussie. Ook overwegen zij deze groep weer nachtdiensten te laten draaien. Vakbondsbestuurder havens Dolf Murk sluit niet uit dat FNV Bondgenoten naar de rechter stapt als de voornemens worden uitgevoerd.

De nieuwe wet wordt 1 mei van kracht en verbiedt het stellen van leeftijdsgrenzen bij onder meer de werving, selectie en aanstelling van personeel, arbeidsvoorwaarden en ontslag. Onderscheid is alleen nog toegestaan als het stellen van een leeftijdsgrens ,,objectief gerechtvaardigd'' is.

Werkgeversorganisatie AWVN bestrijdt dat bedrijven de nieuwe wet als een instrument zien om op grote schaal seniorenregelingen af te schaffen. Een woordvoerder: ,,Vanaf 1 mei zijn leeftijdsgrenzen in CAO-bepalingen verboden, tenzij bedrijven daar goede redenen voor kunnen aandragen. Werkgevers móeten zich dus wel op alternatieven bezinnen – in goed overleg met de vakbonden.''

De Commissie gelijke behandeling zal toezien op naleving van de wet. Als werkgevers de niet-bindende uitspraak van de Commissie naast zich neerleggen, kunnen klagers naar de rechter stappen.

OUDEREN: pagina 18

    • Danielle Pinedo