`Zeer zuinig op de triple-A'

De groeicijfers in Nederland vlakken iets af. Rabobank richt zich op het buitenland, met name op landbouw, want daarmee houdt de bank zich bij haar leest. Maar ook om de gekoesterde triple-A status te behouden.

In haar nieuwste televisiespot hamert Rabobank opnieuw op haar grootte. Sinds afgelopen weekeinde beantwoordt reclamebankier Jochem de Bruin in een tweede filmpje vragen uit de zaal. Vooraf spreken twee bankiers af deze jongen eens `de oren te zullen wassen'. Als De Bruin na de pauze de vraag krijgt of Rabobank werkelijk zo goed is in hypotheken, zegt De Bruin in de ontknoping: ,,Volgens een miljoen klanten, ja''.

Rabobank hecht zo sterk aan haar unieke triple-A status dat het niet stapt in onvoorspelbare markten, vooral investment banking. Investeren in deelnemingen en overnames gebeurt mondjesmaat. Zoals vorige maand, toen de bank een belang van 5 procent kocht in Achmea-verzekeringsdochter Eureko. Verdere uitbreiding kán, zelfs ooit een fusie, maar bestuursvoorzitter Bert Heemskerk zei gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers eerst rustig te wachten tot de samenwerking een succes blijkt.

De coöperatie richt zich liever op diensten waar ze goed in is: het aantrekken van spaargeld, verlenen van hypotheken en financiering van bedrijfsleven. Het afgelopen jaar werd Rabobank in vrijwel alle sectoren van het MKB marktleider. De kern blijft echter de financiering van de landbouw. Al jaren goed voor een kwart van de nettowinst.

In Nederland heeft Rabobank een marktaandeel in de zogenoemde agri van 85 à 90 procent. Bovendien groeit de landbouwsector hier nauwelijks. Daarom verlegt de bank haar toekomst naar het buitenland. Heemskerk ziet vooral goede kansen in drie landen: Verenigde Staten, Nieuw Zeeland en Australië. Te veel ambities in politiek en economisch minder stabiele regio's, zoals China, Oost-Europa en Rusland kunnen de triple-A in gevaar brengen.

De afgelopen jaren nam Rabobank financiële partijen over in Nieuw Zeeland en Australië. Sinds 2002 zoekt de bank het vooral in de VS, waar drie bedrijven werden gekocht die zich bezighielden met landbouwfinanciering. Heemskerk liet gisteren weten enthousiast te zijn over Californië, waar Rabobank al twee jaar geleden Valley Independent Bank verwierf. Deze overnames passen allemaal in de country-banking strategie, waarbij Rabobank middelgrote financiële partijen koopt in landelijke gebieden in ontwikkelde markten.

Landbouw blijft op die manier een belangrijke motor voor de toekomstige winst. Bij Rabo International genereert country-banking nu nog een kwart van de brutowinst. Dat deel moet over drie tot vier jaar zijn gestegen naar de helft van die brutowinst, zegt een woordvoerder.

Bij financiering van landbouwbedrijven gaat het in die landen om fikse sommen geld. ,,We investeren daar in het bovenste marktsegment'', zegt Bert Bruggink, hoofd boekhouding van Rabobank. ,,Laten we zeggen dat het kleinste bedrijf in Australië nog groter is dan het grootste dat we in Nederland financieren. Dan hebben we het over een ondergrens van ruwweg 500 hectare.'' Vorig jaar sloot Rabobank bijvoorbeeld een contract met een Australische boer die een strook land had gekocht van 20 bij 2.000 kilometer. ,,We hebben met hem een deal gesloten van een paar honderd miljoen euro.''

Dat is meegenomen als de hoge groeicijfers in thuismarkt Nederland tekenen van afvlakking vertonen. Behalve voor de landbouw geldt dat voor hypotheken, waar Rabobank meer concurrentie krijgt. Klanten brachten afgelopen jaar weliswaar 8 procent meer spaargeld naar de bank, maar dat was minder dan andere banken. Daarbij komt, zei een bestuurder na de persbijeenkomst, dat de bank er vrijwel niets meer aan verdient. Dat komt omdat internetsparen explosief toeneemt: van het spaarbedrag bij Rabobank stond in 2002 23 procent op een internetrekening, vorig jaar steeg dat naar 33 procent.

Daarom kiest Rabobank voor de stabiele groei van de landbouw. ,,We willen dé food- en agribank worden.'' Dat stelt kredietbeoordelaars Moody's en Standard & Poor's gerust. Bovednien geeft die triple-A rating niet alleen status. ,,We kunnen op de geldmarkt lenen tegen een tarief dat 10 à 15 basispunten lager ligt dan bij onze collegabanken. Dat bespaart elk jaar 100 à 120 miljoen euro'', vertelde Heemskerk. Dat is bijna eentiende van de nettowinst van vorig jaar. ,,Dus ben ik zeer zuinig op die triple-A.''

    • Frits Baltesen