Site met register onder curatele gestelden

Personen die niet met geld om kunnen gaan, zijn sinds vorige week gemakkelijk te vinden in het curateleregister van de rechtbank in Den Haag. Op de site rechtspraak.nl staat iedereen die door de rechter onder curatele is gesteld omdat zij hun eigen financiën niet kunnen of mogen beheren. Het enige wat nodig is om te achterhalen of iemand onder toezicht staat is zijn geboortedatum en achternaam.

Deze gegevens waren voorheen ook openbaar, maar alleen op te vragen via de plaatselijke rechtbank die dan de gegevens op moest vragen in het register van de rechtbank in Den Haag. In het register staan met name mensen met een geestelijke stoornis en drank- en gokverslaafden. Een rechter kan zo iemand na een verzoekschrift als curandus bestempelen.

In het register staan op dit moment ongeveer 40.000 personen. Van personen die voor 1996 ondercuratele zijn gesteld, kunnen alleen de persoongegevens worden opgevraagd. Van mensen die na 1996 in het register zijn opgenomen, zijn ook de reden en datum te raadplegen. De gegevens blijven nog twee jaar na opheffing van de curatele openbaar. De rechtbank in Den Haag hoopt met het register tijd te besparen. Door de combinatie van achternaam en geboortedatum waarborgt de rechtbank de privacy van degenen die onder curatele zijn gesteld.