Simpeler aanpak antidumpheffing

De Europese Unie heeft de procedure vereenvoudigd voor besluiten over anti-dumpingheffingen tegen export uit derde landen. Tot nu toe werden lidstaten die zich onthielden als tegenstemmers geteld. In de toekomst kunnen besluiten van de Europese Commissie alleen worden tegengehouden als er er een gewone meerderheid van actieve tegenstemmers is. Ook komen er verplichte termijnen voor onderzoek naar dumpingpraktijken. Eurocommissaris Lamy (Handel) sprak van ,,grotere transparantie, voorspelbaarheid en werkbaarheid'' in de besluitvorming.