No claim van 250 euro in premie ziekenfonds

Het eigen risico in het ziekenfonds, dat in 2005 zou worden ingevoerd, wordt vervangen door een `no claim' van 250 euro per jaar. Als een verzekerde minder medische kosten maakt, krijgt hij het verschil terug.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) bespreekt het wetsvoorstel, waarover de Raad van State advies heeft uitgebracht, vrijdag in de ministerraad. Om de no claim te kunnen betalen en het gat in de begroting te dekken dat door het schrappen van het eigen risico ontstaat (1,3 miljard euro) gaat de ziekenfondspremie volgend jaar met 5 euro extra omhoog.

De kosten voor hulp aan (minderjarige) kinderen van ziekenfondsverzekerden tellen niet mee voor het bepalen van het bedrag dat de verzekerde terugkrijgt. Kraamzorg en verloskundige hulp vallen ook buiten de regeling. Bij het bezoek aan de huisarts telt een deel van diens rekening mee voor de no claim. Het is de bedoeling dat de huisartsen vanaf 1 januari ook voor ziekenfondspatiënten per consult worden afgerekend. Op dit moment krijgen ze een vast bedrag voor elke verzekerde.

Het is de bedoeling dat deze no-claimregeling vanaf 1 januari 2006 voor iedereen gaat gelden. Dit gebeurt als op dat moment de basisverzekering wordt ingevoerd die het ziekenfonds, de `particuliere' ziektekostenverzekeringen en een aantal andere regelingen moet vervangen. Op dit moment is zo'n 60 procent van de bevolking via het ziekenfonds verzekerd.

Hoogervorst hoopt door deze constructie onnodig gebruik van zorg tegen te gaan zonder drempels op te werpen voor degenen die hulp echt nodig hebben. Onder meer huisartsen en eerste-hulpdiensten klagen al lang over het onnodige beroep dat veel mensen op de hulpverlening doen. Volgens de minister veroorzaakt een no-claimregeling minder bureaucratie dan een eigen risico en is de regeling eenvoudiger dan het heffen van eigen bijdrages voor afzonderlijke bezoeken aan hulpverleners.

Bij een deel van de Tweede Kamer bestond tot dusver grote weerstand tegen het invoeren van een eigen risico of het heffen van een eigen betaling. De oppositie wees het hanteren van `remgeld' voor het bezoek aan de huisarts af. In een eerste reactie spreken VVD, CDA en D66 positief over de aanpak van Hoogervorst. De PvdA heeft `geen bezwaar' tegen een no claim, maar vindt wel dat het bedrag niet hoger mag zijn dan 100 euro. De SP is tegen.