Neutrale staat 2

De wijze waarop Eerdmans en Schreijen de neutrale staat als grondrecht opvatten, is levensgevaarlijk voor de rechten die juist in de grondwet zijn opgenomen, zoals de vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie. Hun interpretatie van de neutrale staat bedreigt de verdraagzaamheid en tolerantie die vereist zijn om samen te leven in een veelkleurige samenleving. Zij maken van de neutrale staat een afgodsbeeld.

De staat is neutraal als zij niet is gebonden aan een bepaalde levensbeschouwelijke stroming. Elke burger behandelt zij met dezelfde mate van respect en elke burger heeft dezelfde rechten. Als dit zo is, waarom vallen zij elke religieuze uiting in het maatschappelijk verkeer dan zo sterk aan? Als ik morgen naar Albert Heijn ga en er zit een mevrouw met hoofddoek achter de kassa, dan ga ik toch niet denken dat Albert Heijn de islam propageert? Wat een onzin.

    • Dr. Henk A. Post