Klacht van Sobi tegen Deloitte

De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi) heeft een klacht ingediend tegen de accountant die jarenlang eindverantwoordelijk was voor de goedkeuring van Aholds jaarrekening. Lakeman heeft zijn klacht ingediend bij de raad van tucht voor registeraccountants.

Deloitte is de huisaccountant van Ahold en keurde jarenlang de jaarrekeningen van het supermarktconcern goed. Vorig jaar februari herriep de accountant zijn goedkeurende verklaringen voor 1999, 2000 en 2001 nadat de accountant erachter was gekomen dat Ahold belangrijke overeenkomsten met buitenlandse partners had verzwegen. Hierdoor telde Ahold te veel omzet.

Volgens voorzitter P. Lakeman van Sobi heeft accountant L.J. van den Dries, partner van accountantskantoor Deloitte, ook in jaren vóór 1999 ten onrechte goedkeurende verklaringen verstrekt. Lakeman richt zijn kritiek op de jaarrekeningen van Ahold over 1996 tot en met 2001. In deze jaren zouden onder meer schulden, bezittingen, omzet en bedrijfsresultaat te hoog zijn weergegeven. In de jaarrekeningen over 1998 tot en met 2001 zijn volgens Sobi bovendien belangrijke verplichtingen niet gemeld. Ook zijn in de jaarrekeningen van 1999 en 2001 belangrijke garanties niet gemeld.

Volgens Lakeman zijn de fouten die de accountant van Ahold maakte in de loop der jaren steeds groter geworden. ,,Deze stijging van de ernst van de gemaakte fouten is kenmerkend voor accountants die zich door cliënten onder druk hebben laten zetten.''

Lakeman betreurt het dat beroepsorganisatie Nivra zelf geen actie heeft ondernomen tegen Deloitte en de kwestie aan de tuchtraad heeft voorgelegd. Volgens Lakeman is dat ,,in strijd met de door haar zelf opgelegde beleidslijn''.