`Kap pensioensteun rijken'

De Partij van de Arbeid wil de fiscale subsidie op pensioenpremies afschaffen boven een inkomen van 45.000 euro. Dat plan raakt een miljoen werknemers die anderhalf keer modaal of meer verdienen.

De opbrengst van de maatregel ter waarde van jaarlijks 2,5 miljard euro wil de PvdA voor driekwart gebruiken om de finananciering van de AOW veilig te stellen, terwijl 600 miljoen naar een betere levensloopregeling gaat.

Het plan moet tegemoetkomen aan groeiende onrust over de financiering van de AOW in een vergrijzende samenleving. De betaalbaarheid van de AOW, waarbij werkend Nederland betaalt voor de uitkering aan 65-plussers, is de inzet van een verwachtingskloof tussen de generaties, liet onderzoek van demografisch instituut Nidi twee maanden geleden zien. Ouderen denken dat de AOW-uitkering wel op peil blijft, maar jongeren (onder 45 jaar) verwachten een ,,forse verlaging''.

Het plan van de PvdA speelt de financiële wereld in de kaart, die al jarenlang graag meer individuele pensioenregelingen voor werknemers wil uitvoeren. De fiscale subsidie voor pensioensparen blijft in het PvdA-plan intact voor alle werknemers tot een inkomen van 45.000 euro. Wie meer verdient, verliest het fiscale voordeel boven dat bedrag en moet zelf beslissen of hij extra blijft sparen of niet.

,,Dit is beslissend geld'' voor een nieuwe levensloopregeling, zegt PvdA-Kamerlid F. Crone. ,,Het heeft me verbaasd dat dit plan zoveel geld oplevert. Waarom zou je mensen die meer verdienen, die dankzij hun opleiding toch al sterker staan, met overheidsgeld subsidiëren?''

Het kabinet moet, volgens de afspraken in het tweejarig loonmatigingsakkoord dat eind vorig jaar is gesloten, eind maart een nieuwe levensloopregeling hebben opgesteld die in de plaats komt van vervroegd uittreden en prepensioen, dat het kabinet wil schrappen.

De fiscale aanmoediging voor pensioensparen die de PvdA ter discussie stelt, is samen met de hypotheekrente de grootste fiscale aftrekpost voor burgers.

Crone en PvdA-pensioenwoordvoerder S. Depla zien hun plan als een voorbeeld van eerlijk bezuinigen, waarbij sterke schouders de zwaarste lasten moeten dragen, terwijl de opbrengsten iedereen ten goede komen via de financiering van de AOW.

pensioenplan: pagina 16

    • Menno Tamminga