Irritatie bij scholen over regels overheid

Ministeries en gemeenten overstelpen de scholen met richtlijnen. Subsidieregels, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Poortwachter vormen volgens scholen de topdrie van irritantste regelingen. Volgens de grote meerderheid van de scholen zijn zij niet in staat de ingewikkelde regels uit te voeren.

Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Ecorys-NEI in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap . Volgens het onderzoek hebben scholen, ondanks goede voornemens van het kabinet, voortdurend last van gedetailleerde, onuitvoerbare en soms zelfs tegenstrijdige regels. Met name de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken maken zich hier volgens het onderzoek schuldig aan.

In totaal moeten scholen zich houden aan bijna 1.000 regels. Daarvan komen er ongeveer 250 van het ministerie van Onderwijs, 130 van Sociale Zaken en 105 van de gemeenten. De administratieve kosten van alle regelgeving in het onderwijs bedragen circa 380 miljoen euro.

Scholen blijken bovendien niet wegwijs te kunnen uit het beruchte Gele Katern, een bijlage met nieuwe regels die het ministerie elke maand naar de scholen stuurt. Het katern is volgens Ecorys-NEI voor veel scholen onleesbaar en kampt bovendien met een slecht imago.

In het laatste nummer konden directeuren van basisscholen lezen dat zij een visie moeten ontwikkelen om ,,beleid uit te voeren op het gebied van cultuureducatie''. Ook moeten zij er voortaan rekening mee houden dat het geld van de Regeling Aanvullende bekostiging bestuurlijke krachtenbundeling voortgezet onderwijs wordt toegevoegd aan het schoolprofielenbudget.

Minister Van der Hoeven (CDA, Onderwijs) heeft zich voorgenomen de regeldruk in het onderwijs drastisch te verminderen. Voortaan, zei ze bij haar aantreden in 2002, zou er geen circulaire meer de deur uitgaan hooguit als het echt niet anders kan.

De minister zegt in een reactie de resultaten van dit onderzoek te gebruiken bij een pas begonnen project om de ambtelijke regelgeving verder te verminderen.

De onderzoekers van Ecorys-NEI schrijven dat ministeries meer moeten samenwerken om de bureaucratie te verminderen.