Hulp bij terugkeer vluchtelingen Afrika

Afgevaardigden van zestig landen hebben gisteren ingestemd met de instelling van werkgroep die de terugkeer van twee miljoen Afrikaanse vluchtelingen moet begeleiden. Dat gebeurde in Genève tijdens een speciale bijeenkomst die was belegd door de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR. De werkgroep zal bestaan uit vertegenwoordigers van Afrikaanse landen, VN-organisaties en non-gouvernementele organisaties. Ze is gemodelleerd naar voorbeeld van de werkgroep die beginjaren negentig de internationale aandacht richtte op de crisis in het voormalige Joegoslavië.

De UNHCR verwacht dat de komende paar jaren zo'n twee miljoen Afrikaanse vluchtelingen zullen terugkeren naar hun land van herkomst. Nog eens enkele miljoenen Afrikanen die binnen hun eigen land moesten vluchten, zullen weer op weg gaan naar huis. Dat is te danken aan de voorziene beëindiging van een groot aantal Afrikaanse conflicten, zei de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, de Nederlandse ex-premier Ruud Lubbers, gisteren in zijn openingstoespraak. Hij doelde op de gewelddadigheden in Angola, Burundi, Congo, Sierra Leone, Liberia, Eritrea, Somalië, Rwanda en Soedan. Zo'n massale terugkeer is de laatste tien jaar in Afrika niet meer vertoond.

Lubbers riep op tot brede en royale internationale steun voor de repatriëringsoperatie waarvan het welslagen voor een belangrijk deel de duurzaamheid van de vredes bepaalt. ,,We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de zaden van vrede en ontwikkeling die in Afrika zijn gezaaid, de kans krijgen om te groeien.'' In een verleden heeft UNHCR herhaaldelijk geklaagd over de geringe internationale belangstelling zogauw conflicten zijn beëindigd en de vluchtelingen zijn teruggekeerd naar huis. De UNHCR vindt dat de vluchtelingen moeten worden geholpen om in hun vaderland weer een behoorlijk bestaan op te bouwen. Alleen op die manier kan de vicieuze cirkel van geweld volgens de vluchtelingenorganisatie permament worden doorbroken.