Hogerhuis tegen invoering van een hooggerechtshof

Het Hogerhuis heeft het voorstel van de Britse regering voor de instelling van een onafhankelijk hooggerechtshof gisteren afgewezen. Het voorstel, dat zou leiden tot de afschaffing van de 800 jaar oude functie van Lord Chancellor, is doorverwezen naar een speciale commissie voor nader onderzoek.

Volgens voorstanders van deze constitutionele hervorming gaat het om een vertragingstactiek om te voorkomen dat de behandeling van de wet nog in dit parlementaire jaar voltooid zal worden. De voorzitter van het Hogerhuis, de uit de Labourpartij afkomstige barones Valerie Amos, beschuldigt de tegenstanders van het regeringsvoorstel – Tories en onafhankelijke Lords – van ,,politiek opportunisme''.

De regering kan nu besluiten gebruik te maken van de Parliament Act, die haar de mogelijkheid biedt om het Hogerhuis te passeren. Voor de stemming liet Peter Hain, Labour-fractievoorzitter in het Lagerhuis, doorschemeren dat de regering dat zou willen doen.

De Lord Chancellor, een functie die al zo'n 800 jaar bestaat in Groot-Brittannië, is lid van het Hogerhuis, de Britse Eerste Kamer, en staat aan het hoofd van de rechterlijke macht. In die functie benoemt hij rechters en advocaten. Daarnaast heeft hij als minister van Justitie zitting in het kabinet. Bovendien is de Lord Chancellor de hoogste rechter van de zogeheten Law Lords, die de hoogste beroepsinstantie vormen en deel uitmaken van het Hogerhuis. In de functie van Lord Chancellor komen daardoor de rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht samen. De regering-Blair wil de constitutie moderniseren en aan die opeenstapeling van functies een einde maken.

Volgens de Britse minister van Binnenlandse Zaken, David Blunkett, gaat het de rechters uitsluitend om het behoud van hun macht. ,,De vraag is of we een democratie willen waarin het parlement besluiten neemt en verwerpt. Of willen we een democratie waarin we zeggen: tot zover kun je gaan, maar eigenlijk wordt de echte democratie gevormd door de rechterlijke macht'', aldus Blunkett gisteren.

Hij verwijt de rechters dat ze zitting willen hebben in het parlement, maar vervolgens parlementaire beslissingen naast zich neer willen leggen.

Tegenstanders van de hervorming verwijten de regering dat ze de mogelijkheden van rechters om corrigerend op te treden willen beperken. ,,De regering zegt: `Kijk, op gebieden waar veel maatschappelijke druk bestaat, willen we niet dat u uw normale werk doet en de rechten van burgers beschermt'', aldus Lord Donaldson.