Dreigbrief Frankrijk

In het artikel Frankrijk: AFZ reëel gevaar (6 maart, pagina 1) staat dat de AZF een eerste dreigbrief verstuurde op 11 september vorig jaar. Dat was op 11 december. De naam van de groepering is in de tekst correct gespeld: AZF.