`Collectief pensioen voor MKB'

MKB-Nederland wil een collectieve regeling die werknemers in staat stelt om op hun zestigste met vervroegd pensioen te gaan. Een collectieve, en dus verplichte prepensioenregeling is volgens MKB goedkoper dan individuele regelingen.

Het kabinet wil de fiscale subsidies voor prepensioen en VUT juist afschaffen, omdat het vindt dat Nederlanders langer moeten werken. Wel komt het kabinet binnenkort met een levensloopregeling, waarin werknemers kunnen sparen voor vrije tijd tijdens hun loopbaan. MKB wijst een ,,opgetuigde verlofregeling'' af. ,,Abrupte verhoging'' van de pensioenleeftijd naar 65 jaar vindt het ,,ongewenst''.

De werkgeversvereniging wil een verplichte, fiscaal gesubsidieerde spaarregeling voor vroegpensioen, waaraan de werkgever maximaal 50 procent bijdraagt. De werknemer kan tot 280 procent van zijn laatstverdiende loon sparen en dit bedrag opnemen vanaf zijn zestigste jaar, eventueel door in deeltijd te gaan werken.

Voor verlof tijdens de loopbaan stelt MKB één vrijwillige regeling voor, waarmee werknemers fiscaal ondersteund over vier jaar tot 60 dagen kunnen sparen. Als het verlof is opgenomen, kan opnieuw worden gespaard. De levensloopregeling van het kabinet, nu nog in ontwerp, wordt op dit punt wellicht ruimer. Volgende maand proberen kabinet en sociale partners overeenstemming te bereiken over een levensloopregeling. De FNV is net als het MKB voor een verplichte regeling, het CNV voor een vrijwillige. Alledrie hechten aan het behoud van het prepensioen. Werkgeversvereniging VNO-NCW is voor geleidelijke afschaffing van het fiscaal gesubsidieerde prepensioen.